"Kristina har undervejs været med til at udfordre ledelsesteamet og stillet spørgsmål til vores forståelser af læring"

FOA IT brugte Kristina Suhr som samarbejdspartner til at designe og facilitere et udviklingsforløb for hele FOA IT. Det var vigtigt, at både ledere og medarbejdere blev klædt på til den udviklingsproces, som skulle sikre en stærkere læringskultur.

Dan Henrik Nielsen, Sektionsleder i FOA IT fortæller

Formålet med forløbet var at sætte fokus på læring. Vi fandt undervejs ud af, at det var nødvendigt også at arbejde med teamet – og de enkelte teams identitet, og derfor blev forløbet også til teamudvikling. Her arbejdede vi bl.a. med sparring og feedback. Vi blev også opmærksomme på, at hvis vi skulle have succes med at udvikle vores teams og få implementeret feedback og læring, så krævede forløbet en stærk opbakning fra ledelsen. Det betød, at lederne fik træning i at agere facilitatorer af læring og fungerede som rollemodeller for udviklingsprocessen. Kristina har undervejs været med til at udfordre ledelsesteamet og stillet spørgsmål til vores forståelser af eksempelvis læring. Derudover hun har sikret en fremdrift og holdt os på sporet i forløbet.

For at sikre en opbakning og rette udvikling af forløbet, så sørgede vi for, at vi undervejs involverede medarbejderne i designet, således at de også blev gjort aktive og fik indflydelse på selve processen. Det var tydeligt, at Kristina blev helt almindelig anerkendt af medarbejderne. De oplevede at blive set og hørt af hende, og de følte ikke, at der var en skjult agenda. Kristina turde tage fat i de antagelser og udsagn, der kom fra både ledere og medarbejdere. Hun var god til at forholde sig nysgerrigt til udsagnene og bad ofte folk om at uddybe deres udsagn, således at der blev skabt refleksioner. Kristina kom med en stor faglighed og erfaring omkring teamudvikling og tilførte os viden omkring læring.

Jeg oplever, at forløbet er lykkes med at skabe bevågenhed omkring sparringssituationen blandt medarbejderne, og så har vi fået fokus på feedback. Vi har allerede sat initiativer ind, hvor vi i højere grad sætter hinanden i spil, og det gælder både udviklere, brugerkonsulenter, arkitekter og projektledere. Folk er blevet bedre til at sparre med hinanden. Vi har fx lige gennemført en workshop omkring teamudvikling, og den afsluttede vi med en aftale om, hvornår der skal gives sparring og feedback. En af præmisserne for forløbet var, at vi selv kunne arbejde videre med udviklingen bagefter. Derfor var det vigtigt for os, at forløbet var praksisorienteret og vi brugte den erfaring, der kom ind ad døren med Kristina.”

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Lene Flensborg
  • +45 29 89 00 10
  • lf@organisation.cc
  • Morten Jack
  • +45 26 18 67 75
  • mj@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc