Kom og vær med når Morten Jack og Michala Schnoor afholder to workshops i forbindelse med udgivelsen af deres nye bog “Den interne konsulent – strategisk udviklingsarbejde i organisationer”.

Bogen handler om de udfordringer og dilemmaer, der gør sig gældende, når man som konsulent har til opgave at skabe udvikling og forandring i den organisation, man selv er ansat i. Bogen stiller skarpt på god konsulentpraksis, og hvordan man som intern konsulent kan arbejde professionelt med at skabe organisatorisk værdi.

På de to workshops vil Morten Jack og Michala Schnoor introducere de centrale ideer i bogen og stille skarpt på udvalgte tilgange og praktiske greb i konsulentarbejdet.

Hvem henvender de to workshops sig til?

Interne konsulenter i både offentlige og private virksomheder. Fx projektledere, chefkonsulenter, HR-partnere, udviklingskonsulenter, implementeringsagenter, forretningskonsulenter, LEAN-konsulenter, pædagogiske konsulenter, mv., som ønsker at få inspiration til sit konsulentarbejde og gerne vil udvikle sine færdigheder som konsulent.

Hvad får du med? 

  • Inspiration til, hvordan du kan styrke din konsulentpraksis
  • Skærpet forståelse for konkrete potentialer og faldgruber i internt konsulentarbejde
  • Kendskab til værdiskabende tilgange og centrale færdigheder i internt konsulentarbejde
  • Praktiske greb til at tackle typiske udfordringer og dilemmaer i det daglige arbejde

Workshop 1: “Fire ståsteder for den interne konsulent” – den 28. april 2020

I denne workshop stiller vi skarpt på det særlige ved at være intern konsulent og på, hvordan man kan skabe værdi i sit daglige konsulentarbejde. Vi gennemgår de fire ståsteder fra bogen, samt udforske nogle af de potentialer og faldgruber, som gør sig gældende i hvert ståsted. Vi vil desuden introducere den konsultative tilgang, som er en af de mest centrale veje til værdiskabende konsulentarbejde.

Workshoppen vil foregå i en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og øvelser.

Workshop 2: “Den strategiske rådgiver” – 26. maj 2020 

Vi tager også i denne workshop udgangspunkt i de særlige udfordringer og dilemmaer, der kendetegner internt konsulentarbejde og vi gennemgår kort bogens fire ståsteder for den interne konsulent. Med det udgangspunkt, stiller vi skarpt på rollen som strategiske rådgiver. Vi arbejder med balancen imellen at udforske kundens perspekktiv og give råd og input, og hvordan du kan bruge tilbagelæsninger i dit konsulentarbejde til at skabe fælles forståelse for den opgave, der skal løses.

Workshoppen vil foregå i en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og øvelser.

Sted: Villa Wilder, Wildersgade 55, 1408 København K

Pris: 1200 kr. + moms pr. workshop og 2100 kr. + moms for begge workshops. Priserne inkluderer et eksemplar af bogen ”Den interne konsulent – strategisk udviklingsarbejde i organisationer”. Bogen udleveres på workshoppen.

Tilmelding: Udfyld tilmeldingen og send den til Morten Jack på mj@organisation.cc eller Michala Schnoor på ms@organisation.cc

Læs mere om bogen “Den interne konsulent – strategisk udviklingsarbejde i organisationer”.