For første gange nogensinde er der fire generationer på arbejdsmarkedet. Det stiller krav til lederne, som skal navigere i holdninger og opfattelser, som måske især hos den yngste generation kan divergere en del. Løsningen er individuel ledelse, forståelse for generationernes forskelligheder og et indgående arbejde med inklusion.

Du behøver ikke at regne, du skal bare kunne regne den ud. Skal man generalisere Generation Z’s overordnede syn på arbejdslivet, er det nok egentlig meget dækkende. ”Der er helt klart nogle grænser og code of conduct, som bliver overskredet af Generation Z. Generationen forstår ikke hierarki, og derfor er der behov for, at ledere stikker en finger i jorden og fortæller, hvor grænserne går.”

Ordene er Laura Lund-Hansens. Hun er 26 år og specialestuderende i Human Ressource Management på CBS. Som født lige på grænsen til Generation Z, bemærkede hun tidligt i sine virksomhedsstudier Z’ernes særkende og besluttede sig for at undersøge, hvordan det er at være ung og ny i en organisation. I dag holder hun oplæg om generationsledelse. ”Jeg blev interesseret i generationsledelse, fordi jeg i mit studiejob opdagede, at de yngre og ældre generationer havde det med at clashe. De unge blev behandlet anderledes, bare fordi de var unge, og det slog mig, om der overhovedet bliver taget hensyn til generationernes forskelle,” siger Laura Lund-Hansen.

Læs hele artikel her.