”Organisationer er sat i verden for at skabe resultater og løse bestemte opgaver. Når vi vedholdende sætter opgaven i fokus, så kan vi tydeligt se hvilken organisering, ledelse og samarbejde vi har brug for. Det giver mening – for mig i mit arbejde og ikke mindst for de organisationer, jeg samarbejder med.”

Om os >

Morten Jack

Morten er specialist i ledelses- og organisationsudvikling. Han designer og gennemfører forløb for ledere, nøglemedarbejdere og hele organisationer med det formål at skabe bæredygtige resultater for både ansatte og forretning. Morten lægger vægt på at designe forløb, der går helt tæt på daglig praksis. Morten løser opgaver indenfor ledelsesudvikling, udvikling af samarbejde, projektledelse, styring og procesforbedringer, evaluering og supervision.

Hvilke opgaver får det bedste frem i dig?

Jeg er særligt glad for opgaver, der både kalder på udvikling af relationer og udvikling af processer og systemer. Dvs. opgaver, der går tæt på forretningen eller på de arbejdsopgaver, som medarbejdere og ledelse skal lykkes med. Og så lægger jeg stor vægt på at skabe stærke, tillidsfulde og gerne langvarige relationer til de kunder, jeg samarbejder med. Når det lykkes, leverer både jeg og kunden bedst.

 

Hvad er du især optaget af som konsulent?

Jeg er optaget af at få ting gjort konkrete og trukket tæt på praksis. På mange arbejdspladser – og blandt konsulenter – er der opstået den forestilling, at det abstrakte er finere end det konkrete. For mig er omvendt. Den store kunst er at kunne omsætte noget abstrakt til dagligdags handlinger. For eksempel når man arbejde med strategi. Jeg er optaget af at designe processer, der kan få den oversættelse til at ske, så de flotte ord bliver til handling.

 

Hvad har været den allerstørste inspiration i dit konsulentvirke?

Jeg er stærk inspireret af ideen om, at vi hele tiden er i gang med at skabe den virkelighed, vi deler med hinanden på vores arbejdspladser. Det har en kæmpe betydning, for eksempel for hvilket ansvar vi har, når vi samarbejder med hinanden. Og så trækker jeg ofte på tankesæt og metoder fra andre områder end erhvervspsykologien – for eksempel fra digital innovation, LEAN, adfærdsdesign og fra projektledelse.

 

Hvad er det vigtigste dine kunder har lært dig gennem tiden?

Jeg har lært, at der er rigtigt mange veje til succes. Ting, der kan se helt forkert ud på papiret eller i lærebøgerne, kan fungere fint i praksis. Og det modsatte kan også være tilfældet. Det har lært mig at være ydmyg og nysgerrighed overfor de vaner, rutiner og kulturer, som findes i de organisationer, jeg samarbejder med. Forståelse går forud for forandring.

 

CV

  • Partner og erhvervspsykolog, Organisation ApS (2017- nu)
  • Partner og erhvervspsykolog, Copenhagen Impact (2013-2017)
  • Censor i psykologi ved 5 danske universiteter (2014 – nu)
  • Freelance Outplacement rådgiver, AS3 (2015-2016)
  • Specialist i Lean Ledelse ved Novo Nordisk A/S (2010-2013)
  • Ledelseskonsulent ved Rigshospitalet (2007-2010)
  • Udviklingskonsulent/ arbejdspsykolog Incita (2004-2007)
  • Ekstern lektor, RUC (2004)
  • Forskningsassistent, Københavns Universitet (2002-2004)
  • Psykolog, cand. psych. fra Købehavns Universitet (2002)

Vores kunder siger...

UDVALGTE PUBLIKATIONER