"Michala er skarp til at udvikle et forløb, som er etisk og menneskeligt i orden – både overfor de involverede ledere og medarbejdere"

Kamille Godrim Jakobsen, teamleder i Område Nørrebro-Bispebjerg fortæller:

 ”Formålet med forløbet var at skabe en mere systematisk faglig ledelse. Ved at observere medarbejderne i deres praksis kan vi meget bedre understøtte medarbejdernes udvikling. Metoden sikrer, at vi som ledere får noget mere ”kød” til det udviklingsforløb, som særligt finder sted ved MUS-samtalen. Samtidig er observations- og feedbackmetoden med til at muliggøre, at lederne kan samstemme den enkelte medarbejders mål for egen udvikling med organisationens mål. Vi har derfor fået et ledelsesredskab, som vi bruger ift. vores personaleledelse, og samtidig sikrer, at vi arbejder strategisk med vores organisation.

Michala introducerede os for aktionslæringsprincippet, hvilket fungerede godt. Det gik ud på, at vi skiftevis havde læringsmoduler med Michala og mellem dem, tog vi ud og fik erfaringer med observation og feedback, hvorefter vi kom tilbage med ny viden og erfaringer. Michala er særligt god til at lytte og tilpasse sin facilitering til teamets behov. Derfor blev dén type udviklingsforløb rigtig vellykket. Michala gør meget ud af at forstå, hvor det er vi vil og skal hen, således at hun kan byde ind med relevante iagttagelser og læringspointer. På den måde er hun også en rigtig god rollemodel for, hvordan vi selv skal agere i forhold til vores medarbejdere.

En anden vigtig del af processen var vores inddragelse af medarbejderne. Det kan være sårbart at blive observeret og modtage feedback, så det var vigtigt for ledelsesteamet, at inddrage medarbejderne. Her hjalp Michala med at lave proces, hvor hun interviewede medarbejderne omkring det, som var vigtigt for dem i en observations- og feedbackproces. Inddragelsen af medarbejderne var med til at afmystificere, hvorfor vi i ledelsen ønsker at arbejde på en ny måde ift. medarbejdernes faglige udvikling. Michala er skarp til at udvikle et forløb, som er etisk og menneskeligt i orden – både overfor de involverede ledere og medarbejdere. Hun formår at skubbe og forstyrre os tilpas i vores forståelser, således at der sker en god udvikling. Vi føler, at vi har fået et koncept, som virkelig holder, fordi det er tilpasset vores kontekst og virkelighed.

Udover at drøfte observation og feedback, så igangsatte forløbet også en masse drøftelser om, hvad god ledelse er for os. Vi har pt. haft de indledende snakke med medarbejderne om, hvad deres individuelle læringsmål er, og hvad de ønsker, at vi som ledere skal holde øje med, når vi observerer dem i deres praksis. Vi har aftalt et lærings-pitstop med Michala, hvor vi skal følge op på, hvordan det går med feedback- og observation i forhold til MUS-samtalerne. Indtil videre har både ledere og medarbejdere oplevet, at det var meningsfuldt og at det har skabt en god dialog omkring medarbejdernes udvikling.”

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Lene Flensborg
  • +45 29 89 00 10
  • lf@organisation.cc
  • Morten Jack
  • +45 26 18 67 75
  • mj@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc