04. juni 2021
Faaborg-Midtfyn Kommune

I Faaborg-Midtfyn Kommune ønskede administrationsleder Brian Birkelund Jørgensen at få skabt et fælles afsæt for, hvordan man arbejder strategisk og professionelt som intern konsulent. Efter at havde læst bogen ”Den interne konsulent”, opsøgte Brian Morten Jack til et udviklingsforløb for kommunens interne konsulenter i projekt- og porteføljegruppen.

Læs mere
13. januar 2021
Helsingør Gymnasium

På Helsingør Gymnasium kæmpede man med en række udfordringer, bl.a. faldende elevtal, som påvirkede arbejdsmiljøet på hele gymnasiet. I 2020 kontaktede Rektor Claus Ellekær Madsen derfor Camilla Raymond og igangsatte med hendes bistand et forløb. Effekten var stor og resultaterne kunne tydeligt aflæses i den efterfølgende APV.

Læs mere
03. december 2020
Novo Nordisk R&D

Hvad kan online-formen, som den traditionelle kursusform ikke kan? Hvilke krav stiller online-mediet til både facilitatorer og deltagere på et lederudviklingsforløb? Og er det muligt at skabe vedvarende læring og tillid blandt deltagerne, uden at de er fysisk i samme rum?

Læs mere
14. juli 2020
Konsolidator

Relativt nyopstartede Konsolidator ser frem mod en øget vækst og en en markant udvidelse. For at være beredt på den hastige udvikling valgte ledelsesgruppen i 2020 at søge ekspertise hos Morten Jack.

Læs mere
16. juni 2020
CBS Business

Hos CBS Business havde man et behov for at udvikle en fælles tilgang til projektledelse. I denne forbindelse kontaktede man Morten Ejlskov, som indvilligede i at hjælpe med et projektledelsesforløb.

Læs mere
16. juni 2020
Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

I forbindelse med et større ledelsesudviklingsforløb i KFF, blev Morten Ejlskov spurgt om han ville stå for et spor der skulle handle om forandringsledelse.

Læs mere
16. juni 2020
Danmarks Statistik

Afdelingsdirektør Kirsten Balling stod i 2019 i spidsen for en organisationsforandring i hendes daværende kontor (Nationalregnskab) i Danmarks Statistik. I den forbindelse kontaktede hun Morten Ejlskov for at bede om sparring og hjælp til forandringsprocessen.

Læs mere
16. juni 2020
Gl. Avernæs Sinatur Hotel og Konference

På Gl. Avernæs Sinatur Hotel og Konference kæmpede man i 2018 med en større udfordring, som påvirkede arbejdsmiljøet i hele organisationen. Direktør Morten Grimsgaard brugte derfor Camillas Raymonds hjælp, med henblik på at finde en løsning på konflikten og genvinde den gode atmosfære huset var kendt for.

Læs mere
16. juni 2020
Gymnasieskolernes Lærerforening

Hos Gymnasieskolernes Lærerforening har Camilla Raymond i 2019 bidraget med et internt kursus for sekretariatet og en række oplæg, særligt relateret til psykologisk krisehåndtering og de svære samtaler.

Læs mere
16. juni 2020
Forsvarsakademiet

Hos Forsvarsakademiet har man i en årrække benyttet Michala Schnoor som underviser på et tema om Narrativ Kommunikation på temaet Militær Ledelse som Kommunikation

Læs mere
09. juni 2020
U/Nord

Da U/Nord blev dannet gennem en fusion af Esnord og Knord i starten af 2019 kontaktede direktionen Organisation og bad om hjælp til at engagere hele organisationen i at formulere visionen for det nyetablerede U/Nords samt at starte udviklingen af en fælles U/Nord-kultur, herunder udvikle det nye ledelsesfællesskab.

Læs mere
09. marts 2020
Red Barnet

Red Barnets afdeling for Fundraising og Marketing havde behov for at styrke samarbejdet om de tværgående projekter. Afdelingens helt nye ledergruppe skulle finde nye måder at samarbejde og skabe resultater på.  

Læs mere
20. august 2019
Global farmaceutisk virksomhed

En dansk farmaceutisk virksomhed tilbyder sine Study Managers i det kliniske udviklingsområde et uddannelsesprogram med fokus på deres rolle som projektledere. Lene Flensborg og Camilla Raymond har designet programmet sammen med virksomheden, og fungerer som facilitatorer og undervisere på forløbet.

Læs mere
11. juni 2019
Miljø- og fødevareministeriets Departement

I Miljø- og Fødevareministeriets departement er der i 2018 indført et teamlederlag, primært ved at udnævne eksisterende medarbejdere som teamledere. I den forbindelse er der gennemført uddannelse af 45 nyudnævnte teamledere.

Læs mere
02. maj 2019
DFUNK

DFUNK er som organisation vokset, hvilket betød, at de havde brug for en ny struktur. Ledelsen kontaktede derfor Lene Flensborg, og sammen designede de et forløb for ledelsen, repræsentanter fra bestyrelsen og samtlige projektledere.

Læs mere
11. april 2019
Market Minds

Efter nogle måneder som færdiguddannet psykolog begyndte Marie i supervisionsforløb hos Camilla Raymond. Marie var på det tidspunkt ansat i et mindre konsulentfirma, hvor der kun var en anden psykolog. Hun havde derfor brug for at dyrke sin faglighed og sikre sin psykologfaglige forankring.

Læs mere
03. april 2019
IBM

Som en del af psykologers autorisationsforløb skal man modtage supervision hos en autoriseret psykolog. Supervisionssamtalerne er med til at sikre og kvalificere psykologens faglige udvikling og arbejde. Cecilie har valgt at benytte Camilla Raymond som supervisor, da hun har haft Camilla som underviser på psykologistudiet på Københavns Universitet og derfor havde stor tillid til hendes faglighed.

Læs mere
28. februar 2019
FOA IT

I FOA IT ønskede de at sætte fokus på læring og videndeling. For at understøtte den proces etablerede de bl.a. en ny teamstruktur – en struktur som medførte, at IT afdelingen skulle samarbejde på nye måder.

Læs mere
26. februar 2019
Herlev Hudklinik

Monika Gniadecka, dr.med., ph.D. og speciallæge i derma-venerologi, ejer Herlev Hudklinik og daglig leder for klinikkens tre medarbejdere. Monika har deltaget i Lægeforeningens lederuddannelse for private klinikejere, som er udviklet af Organisation.

Læs mere
14. februar 2019
1:1 LANDSKAB

I 2007 etablerede landskabsarkitekterne Jacob Kamp og Trine Trydeman tegnestuen 1:1 Landskab. 1:1 Landskab er anderledes bygget op end traditionelle tegnestuer, da de to partnere er mere inde over projekterne, end man normalt ser. I 2014 var tegnestuen nået til et vendepunkt, fordi opstarten var vel overstået og driftsfasen gik ind. Partnerne ønskede derfor at gøre status og finde ud af, hvor de ville hen med tegnestuen herfra. De valgte at bruge Camilla Raymond fra Organisation et stykke af vejen.

Læs mere