09. marts 2020
Red Barnet

Red Barnets afdeling for Fundraising og Marketing havde behov for at styrke samarbejdet om de tværgående projekter. Afdelingens helt nye ledergruppe skulle finde nye måder at samarbejde og skabe resultater på.  

Læs mere
20. august 2019
Global farmaceutisk virksomhed

En dansk farmaceutisk virksomhed tilbyder sine Study Managers i det kliniske udviklingsområde et uddannelsesprogram med fokus på deres rolle som projektledere. Lene Flensborg og Camilla Raymond har designet programmet sammen med virksomheden, og fungerer som facilitatorer og undervisere på forløbet.

Læs mere
11. juni 2019
Miljø- og fødevareministeriets Departement

I Miljø- og Fødevareministeriets departement er der i 2018 indført et teamlederlag, primært ved at udnævne eksisterende medarbejdere som teamledere. I den forbindelse er der gennemført uddannelse af 45 nyudnævnte teamledere.

Læs mere
02. maj 2019
DFUNK

DFUNK er som organisation vokset, hvilket betød, at de havde brug for en ny struktur. Ledelsen kontaktede derfor Lene Flensborg, og sammen designede de et forløb for ledelsen, repræsentanter fra bestyrelsen og samtlige projektledere.

Læs mere
11. april 2019
Market Minds

Efter nogle måneder som færdiguddannet psykolog begyndte Marie i supervisionsforløb hos Camilla Raymond. Marie var på det tidspunkt ansat i et mindre konsulentfirma, hvor der kun var en anden psykolog. Hun havde derfor brug for at dyrke sin faglighed og sikre sin psykologfaglige forankring.

Læs mere
03. april 2019
IBM

Som en del af psykologers autorisationsforløb skal man modtage supervision hos en autoriseret psykolog. Supervisionssamtalerne er med til at sikre og kvalificere psykologens faglige udvikling og arbejde. Cecilie har valgt at benytte Camilla Raymond som supervisor, da hun har haft Camilla som underviser på psykologistudiet på Københavns Universitet og derfor havde stor tillid til hendes faglighed.

Læs mere
28. februar 2019
FOA IT

I FOA IT ønskede de at sætte fokus på læring og videndeling. For at understøtte den proces etablerede de bl.a. en ny teamstruktur – en struktur som medførte, at IT afdelingen skulle samarbejde på nye måder.

Læs mere
26. februar 2019
Herlev Hudklinik

Monika Gniadecka, dr.med., ph.D. og speciallæge i derma-venerologi, ejer Herlev Hudklinik og daglig leder for klinikkens tre medarbejdere. Monika har deltaget i Lægeforeningens lederuddannelse for private klinikejere, som er udviklet af Organisation.

Læs mere
14. februar 2019
1:1 LANDSKAB

I 2007 etablerede landskabsarkitekterne Jacob Kamp og Trine Trydeman tegnestuen 1:1 Landskab. 1:1 Landskab er anderledes bygget op end traditionelle tegnestuer, da de to partnere er mere inde over projekterne, end man normalt ser. I 2014 var tegnestuen nået til et vendepunkt, fordi opstarten var vel overstået og driftsfasen gik ind. Partnerne ønskede derfor at gøre status og finde ud af, hvor de ville hen med tegnestuen herfra. De valgte at bruge Camilla Raymond fra Organisation et stykke af vejen.

Læs mere
04. februar 2019
Gentofte Kommunes Job- Aktivitets- og Kompetencecenter

Centerleder fra Gentofte Kommunes Job- Aktivitets- og Kompetencecenter (JAC), Ann-Christina, har flere gange oplevet Michala Schnoor udfolde sine ideer til, hvordan den narrative tilgang kan bruges til at skabe udvikling og læring i organisationer.

Læs mere
11. december 2018
Danske Gymnasier

Danske Gymnasier har gennem en årrække samarbejdet med Lene Flensborg om ledelsesudvikling. Lene har både bidraget til at designe og gennemføre forløb og kurser for ledelsestalenter, ledergrupper, nye rektorer og vicerektorer samt bidraget som rådgiver og konsulent på udviklingsforløb for specifikke gymnasieskoler.

Læs mere
10. december 2018
Center for Ungdomsforskning (CeFU)

På Center For Ungdomsforskning (CeFU) forsker man i unge, ungdom og ungdomsliv. Noemi Katznelson og Niels Ulrik Sørensen der tilsammen udgør CeFUs ledelse, bruger Camilla Raymond, som deres sparringspartner på strategiske spørgsmål og organisatoriske udfordringer.

Læs mere
20. november 2018
Red Barnet Danmark

Red Barnet Danmark skulle i efteråret 2018 afholde en medarbejderdag for organisationens ca. 130 medarbejdere. Red Barnet valgte at bruge Morten Jack som samarbejdspartner til at udvikle og facilitere dagen.

Læs mere
19. november 2018
Vikingeskibsmuseet

På Vikingeskibsmuseet er de gået fra at være tre chefer til at være fem chefer. Organisationsændringerne betyder, at chefgruppen er blevet større og mere strategisk hvilket kræver, at de tænker ledelse og organisation på nye måder. De har valgt at benytte Michala Schnoor til udviklingsprocessen.

Læs mere
18. november 2018
Det Danske Filminstitut

Som direktør for Det Danske Filminstitut har Claus Ladegaard ledelsesansvar for fire afdelinger og en stabsfunktion. Her har han jævnlig kontakt med eksterne konsulenter. Èn af dem, som han har brugt igen og igen, er Morten Ejlskov fra Organisation.

Læs mere
18. november 2018
Københavns Lufthavne

I afdelingen for Contruction Commercial Projects var der behov for at ryste teamet sammen, et team som består af meget erfarne projektledere. Den nye afdelingsleder Cathrine Bjørn Hattung kendte Camilla Raymond fra Arkitektforeningens lederuddannelsesforløb (LKVV) og valgte derfor at benytte Camilla til opgaven.

Læs mere
17. november 2018
Advice

Advice har gennem en årrække arbejdet med talentudvikling for virksomhedens seniorrådgivere. Formålet er at styrke denne strategisk vigtige gruppe af medarbejdere i udviklingen af deres individuelle talenter samtidig med, at seniorrådgiverne udvikler fælles kompetencer vedrørende projektledelse, forretningsforståelse og personligt lederskab.

Læs mere
17. november 2018
Børne- & Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Michala Schnoor har samarbejdet med områdeledelsesteamet om at lave et udviklingsforløb omkring observation og feedback, som et led i udviklingen af deres MUS-koncept. Fokus var rettet mod udvikling af faglig kvalitet i den tværfaglige support i området og at sikre, at medarbejdernes udviklingsforløb stemmer overens med områdets kerneopgave og overordnede strategier.

Læs mere
16. november 2018
Rigshospitalet, Servicecentret

I det nyetablerede ledelsessekretariats team i Servicecentret på Rigshospitalet havde gruppen brug for at tale om, hvordan de kunne samarbejde fremadrettet. Medarbejderne kendte godt hinanden på forhånd, men skulle arbejde sammen på nye måder og brugte derfor Morten Jack til at igangsætte et forløb med fokus på gruppens samarbejde. 

Læs mere
15. november 2018
Danmarks Lærerforening

Bettina R. Thøgersen har flere gange brugt Camilla Raymond, når der har været samarbejdsproblemer i grupper. Det har både været i situationer, hvor der har været konflikt imellem enkelte medarbejdere, men også, når det har involveret mange medarbejdere i større teams.

Læs mere