Bøger

Narrativ organisationsudvikling

 

Narrativ organisationsudvikling handler om fortællingers virkelighedsskabende kraft i organisationer, og hvordan de påvirker det sociale liv og den organisatoriske resultatskabelse. På en lettilgængelig og praksisnær måde tager bogen læseren med på en rejse gennem narrative idéer og giver inspiration til, hvordan de kan bruges til at skabe læring og udvikling i organisationer. Røde tråde gennem bogen er temaer om magt og etik, kommunikation, ledelse og samarbejde.

2. udgave er udvidet med et nyt kapitel om strategisk forandring og udvikling, der stiller skarpt på strategisk ledelse og følgeskab i en narrativ optik. Bogen er fuld af inspirationshistorier, interview med narrative praktikere og en vifte af konkrete metoder, værktøjer og modeller.

NARRATIV ORGANISATIONSUDVIKLING er skrevet til ledere og konsulenter, der arbejder med at skabe læring og udvikling i organisationer. Medarbejdere, tillidsvalgte, undervisere og studerende med interesse for læring og organisationsudvikling, kan også få gavn af bogen.

Dansk Psykologisk Forlag 2015. 2. udgave. 295 sider.
Forfatter Michala Schnoor.

 

Anmeldelser – hvad siger læserne om bogen?


“Så kom den længe ventede 2. udgave! Bogen er udvidet med et stort kapitel om strategisk ledelse og følgeskab i en narrativ optik. Et af de store og påtrængende spørgsmål, som kapitlet belyser, er, hvordan man som strategisk ledelse kan skabe ejerskab, følgeskab, forankring og moralske forpligtelser over for en bestemt retning – også, når den er besluttet i toppen. Kapitlet er – ligesom hele bogen – et hjælpsomt bidrag til, hvordan organisationsmedlemmer kan skabe mening og retning i ’hverdagens suppedas’. Også læsere af 1. udgave kan glæde sig.”

– Gitte Haslebo, organisationspsykolog, forfatter og direktør i Haslebo & Partnere

 

”Jeg synes, at du har skrevet en virkelig god bog, som jeg finder meget anvendelig i min egen ledelsespraksis. Dit sprog er elegant og alting i bogen er meget veldisponeret. Jeg er fascineret af, hvordan vores forståelse af narrativer med relativt ”simple” stilgreb kan højne vores forståelse for medarbejdernes og organisationens udgangspunkt så meget. Det er allerede noget, jeg har anvendt i min egen ledelse efter dit foredrag. Især forståelsen af, hvordan man kan bidrage til at transformere fortællingerne, finder jeg nyttigt. Jeg tror, at mange officerer i Forsvaret intuitivt forstår, hvordan der kan være forskellige narrativer på spil, men det er et fåtal, der kan regne ud, hvordan de aktivt og bevidst kan bidrage til alternative og mindre problemmættede fortællinger. Din bog giver nogle stærke værktøjer. Man skal passe på med at kalde noget ens ”bibel”, men nu står din bog da i hvert fald først på hylden på mit lukaf”
– 
Mads Aleksander Bovbjerg, Kaptajnløjtnant, Operationsofficer, Fregatten PETER WILLEMOES

 

“Det er af afgørende betydning for min ledelsespraksis at forbinde teori og praksis, således at den teoretiske indsigt giver anledning til at få øje på nye handlemuligheder. Michala Schnoor formår i særlig grad på en nærværende og relevant måde, i et sprog der taler til hjertet, at skabe netop denne forbindelse mellem teori og praksis. Michalas forfatterskab har været til direkte inspiration for min ledelsespraksis, og pointerne i det nye kapitel om strategiarbejde, har inspireret min nuværende strategiproces. Af hjertet TAK!”
– Uffe Savery, Musikchef Copenhagen Phil, ene halvdel af Safri Duo.

 

“I vor teambaserede organisation er ledelsesgrundlaget narrativt, systemisk og anerkendende. Vi bruger derfor Michala Schnoors inspirerende og vidunderligt praksisnære bog som en af vore grundbøger for nyansatte ledere og ansatte. Vi er i særlig grad inspireret af Schnoors tanker om, hvordan vi gennem udfoldelse af den store diversitet, som medlemmerne af de mange teams besidder kan blive bedre til – og hvordan denne mangfoldighed gennem dialog kan hjælpe os til – at træffe klogere beslutninger, end den enkelte af os kunne være kommet frem til. Dette gælder også i forhold til samskabelse af inkluderende udviklings- og læringsprocesser.”
– Stig Akselgaard, afdelingsleder MED/MPU, Center for Psykosocial Rehabilitering Nørrebro, Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Andre bøger