”Morten er både seriøs og professionel, men også sjov og meget nærværende. Han er en skøn underviser, og jeg oplevede at samarbejdet med ham var trygt og godt.”

Helene Brøndholt Nielsen, Head of Alumni Relations & Career Services, CBS Business, fortæller:

“Vi er en afdeling med en masse opgaver, som ofte er projekter. Grunden til at vi søgte Morten Ejlskovs hjælp var, at afdelingen bestod af en sammensat gruppe mennesker, der kom fra forskellige afdelinger. Vi havde alle forskellige opfattelser af, hvad projektledelse bør indebære, hvilket ofte førte til frustrationer. Derfor havde vi behov for at finde frem til en fælles værktøjskasse, som vi alle kunne være enige om at benytte i forbindelse med projekter. Jeg vidste, at Morten havde designet et forløb om projektledelse for en anden afdeling på CBS, og kontaktede ham derfor med henblik på at høre om han også kunne hjælpe os.”

Helene fortæller videre om projektledelsesforløbet:

”Med forløbet håbede vi på at få en mere ensartet arbejdsmåde, blive bedre til at tale samme sprog, og levere bedre. Konkret bestod forløbet af en række moduler for projektledere i afdelingen, samt en del hjemmearbejde mellem modulerne. Inden selve forløbet gik i gang samlede Morten også lederne i afdelingen til en ledelsesworkshop, som virkede rammesættende for forløbet. Her blev ledelsen bedt om at definere, hvad et projekt egentlig er hos os samt tage stilling til, hvordan vi ønskede at strukturere og planlægge projekter i afdelingen. Denne workshop gjorde, at der kom et klart billede af hvad ledelsesgruppens rolle fremover skulle være i forhold til styring af projekter.

Efter ledelsesworkshoppen fulgte selve projektledelsesforløbet, som varede ca. 3 måneder. Vi oplevede, at forløbet var godt struktureret, baserede sig på relevant teori, og var skræddersyet til vores afdeling. Det var især værdifuldt, at Morten gjorde de inddragne teorier og metoder meget nemme at relatere til os selv og vores konkrete udfordringer. Vi blev meget aktivt engagerede, idet vi skulle arbejde med vores egne konkrete, virkelige projekter i forløbet. Det var også medvirkende til, at vi med det samme lærte, hvordan vi kunne applikere forløbets teorier og metoder direkte på vores virkelige udfordringer. I øvrigt fungerede Morten også som en fremragende sparringspartner i forhold til at vejlede os og komme med specifikke råd om nogle af udfordringerne. Morten er underholdende og godt selskab. Han er både seriøs og professionel, men også sjov og meget nærværende.”

Omkring effekten af forløbet siger Helene:

”Vi har nu fået strømlinet vores måde at arbejde med projekter på. Vi har opnået en mere fælles tilgang til tingene, vi taler samme sprog og bruger de nyttige værktøjer, som Morten lærte os om. Det er selvfølgelig altid udfordrende at lave projektarbejde, og vi må stadig sommetider holde hinanden op på at benytte de værktøjer, vi lærte i forløbet. Derfor bad vi også Morten om at komme tilbage til os, cirka et år efter projektledelsesforløbet, for at give os en genopfriskning på de vigtigste pointer. Her oplevede vi, at Morten stadig kunne huske alt han havde lavet med os, og leverede lige det indspark vi havde brug for.”

Adspurgt om hun vil anbefale Morten til andre, svarer Helene:

”Det vil jeg helt bestemt. Morten er meget sig selv, og han kommer med en masse energi, viden og lyst til at kaste sig over arbejdet. Han er dygtig til at gøre tingene overskuelige og underholdende, hvilket han særligt formår ved at inddrage eksemplificerende fortællinger som en hjælp til at man bedre forstår en teori. Morten er en skøn underviser, og jeg oplevede at samarbejdet med ham var trygt og godt.”

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Lene Flensborg
  • +45 29 89 00 10
  • lf@organisation.cc
  • Morten Jack
  • +45 26 18 67 75
  • mj@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc