”Jeg var kisteglad for forløbet! Man kan mærke, at Morten virkelig ønsker at gøre en forskel for andre med sit arbejde. Morten får én til at føle sig vigtig i forhold til det, han kommer og byder ind med”

Mortens bidrag bestod dels i et sparringsforløb med Kirsten Balling, dels i afholdelse af et oplæg for kontoret.

Om sparringsforløbet fortæller Kirsten Balling:

”Jeg valgte at etablere et sparringsforløb med Morten, da jeg havde brug for at få skabt en personlig ro, struktur og stringens omkring hele processen, der knyttede sig til organisationsforandringerne. Organisationsforandringerne indbefattede bl.a. introduktionen af en ny vicechef og involverede også omstrukturering til et mere tværgående samarbejde i kontoret. Jeg ville gerne have hjælp til at planlægge hvordan processen bedst kunne eksekveres, og til hvordan jeg kunne håndtere de udfordringer der måtte komme undervejs.

Allerede fra vores første samtale oplevede jeg at Morten forstod substansen i min udfordring indgående. Jeg ledte efter en konsulent, som ikke bare leverede en ”metervarepræstation”, men som kunne give rådgivning skræddersyet til min konkrete situation. Jeg valgte Morten, fordi han i høj grad formåede at levere netop denne skræddersyede rådgivning.

Morten kunne sætte min hjerne på arbejde med at se nye retninger og nye muligheder allerede fra første færd. Han udfordrede mig, og stillede mange nyttige spørgsmål i rollen som ”djævlens advokat.” Disse spørgsmål fik mig til at overveje de næste relevante trin og mulige problemer i implementeringsprocessen omkring forandringerne. Gennem et tidslinjeværktøj, som vi benyttede i alle sparringer, fik jeg et klart overblik over de næste udfordringer, og vi diskuterede hvad jeg kunne gøre for at imødekomme dem.

Jeg vil også nævne, at man tydeligt kan mærke Mortens psykologfaglige baggrund. Han var god at tale med om hvordan jeg selv havde det i forandringsprocessen, samt hvordan stemningen var i afdelingen. Morten er dygtig til at åbne op for snakken om, hvordan man har det mentalt, samt hvordan man kan bearbejde det. Mine forventninger til sparringsforløbet blev helt klart oversteget. Jeg fik noget nyt med hver gang jeg talte med Morten. Jeg var kisteglad for forløbet!”

Om oplægget, som Morten holdt for afdelingen, fortæller Kirsten videre:

”Morten hjalp også med at holde et oplæg for kontoret om tværgående samarbejde, som skulle understøtte motivationen for forandringsprocessen. Oplægget har medvirket til, at medarbejderne er positivt indstillede på at arbejde mere tværgående. Dette gælder både i forhold til formelle arbejdsgange, men også i forhold til selve måden at tænke godt samarbejde på. Morten var med allerede i planlægningen af, hvordan oplægget skulle afholdes i samarbejde med afdelingen. Dette gav en god mulighed for at involvere relevante holdninger til oplæggets indhold fra dem, der skulle profitere af det.

Noget af det specielle ved Morten, er hans evne til at opfange og arbejde med den energi, der er en i gruppe. Han er meget lydhør og fanger, hvilken frekvens han skal tune ind på for at gøre en forskel. En anden ting Morten formår, er at være meget visuel i sine budskaber. Dette medvirker til at han rammer målgruppen godt, også selvom han ikke er ekspert på den faglighed, som målgruppen besidder. Endelig er Morten god til at bringe egne erfaringer i spil, hvilket han bruger til at åbne døre og få en diskussion i gang. I denne diskussion er Morten dygtig til at lytte til de holdninger der kommer, og han anerkender, at man ikke altid behøver at være enige.”

Adspurgt om Kirsten vil anbefale Morten til andre med lignende udfordringer, svarer hun:

”Jeg vil uden tvivl anbefale Morten. Man kan mærke, at Morten virkelig ønsker at gøre en forskel for andre med sit arbejde. Morten får én til at føle sig vigtig i forhold til det, han kommer og byder ind med. Man er ikke bare en ”hyldevare”, man kan mærke at arbejdet med én betyder noget for Morten. ”

 

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Lene Flensborg
  • +45 29 89 00 10
  • lf@organisation.cc
  • Morten Jack
  • +45 26 18 67 75
  • mj@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc