"Lene og Camilla er begge dygtige til at stille udfordrende spørgsmål, som på gode måder skaber forstyrrelser hos deltagerne"

En Compentency Development Specialist i virksomheden fortæller:

”Formålet med forløbet er at kvalificere deltagerne, så de bedre kan håndtere de udfordringer, de støder på i deres daglige arbejde som uformelle ledere. Det er et forløb hvor deltagerne både får ny viden og bliver trænet i værktøjer og greb til at håndtere de dilemmaer, de møder i deres hverdag. Nogle af de udfordringer projektlederne oplever skal ses i lyset af, at de ikke har det formelle ledelsesmandat over de medlemmer, som indgår i deres projektteam, men som de alligevel skal have til at levere. I rollen skal de derfor udvikle stærke ledelseskompetencer, blandt andet skal de kunne motivere og sætte retning for deres team. Derudover skal projektlederne kende og erkende vigtigheden af at forventningsafstemme med de interessenter, der er i og omkring projektet. Systematisk forventningsafstemning er særligt vigtigt, da teammedlemmerne ofte er del af flere forskellige teams, hvilket influerer på deres indsats og tilstedeværelse i de enkelte projekter. Projektlederne får igennem forløbet en viden om, hvordan de opbygger og vedligeholder produktive relationer på tværs af organisationen, herunder også på tværs af de hierarkiske niveauer.

Noget af det som jeg sætter særligt pris på i mit samarbejde med Lene og Camilla er, at de begge to er dygtige til at stille udfordrende spørgsmål, som på gode måder skaber forstyrrelser hos deltagerne. Det lykkes de med, fordi de formår at skabe en tryg ramme, hvor deltagerne tør åbne sig med det, der er dilemmafyldt. I forløbet arbejder de også med, hvordan man i rollen som Study Manager kan identificere og håndtere konflikter. Camilla har en stor viden omkring konflikthåndtering og projektlederne lærer, hvordan de tidligt kan identificere udfordringer i deres egne teams og dermed håndtere dem før de eskalerer.

Som en del af forløbet kommer deltagerne igennem en feedbackproces, som kaldes ‘Projektlederportrættet’. I den proces får deltagerne feedback fra udvalgte interessenter på deres ledelsesmæssige styrker og udfordringer. Her får hver enkelt en viden om, hvordan andre oplever dem i samarbejdsrelationen, – og det er ikke altid den feedback er i overensstemmelse med deres egen opfattelse af sig selv i rollen som Study Manager. Flere af deltagerne nævner, at processen omkring projektlederportrættet er givende, da tilbagemeldings set-uppet giver dem mulighed for at lytte til feedbacken på en særlig måde. Som en del af processen reflekterer de over – og identificerer – hvad det er, som de hver især skal arbejde videre med for at udvikle sig i rollen. Der er mange som fortæller, at de i tilbagemeldingsprocessen bliver inspireret af hinanden og sammen bliver klogere på nogle af de fælles udfordringer, der er i den uformelle ledelsesrolle.

Flere af deltagerne har meldt tilbage, at forløbet har gjort en forskel for måden, de forvalter deres rolle på. Hver især har de plukket den indsigt og de værktøjer ud, som var mest presserende for dem ift. de udfordringer, de oplever i hverdagen. Jeg har før benyttet Lene som konsulent, og jeg synes hun er rigtig god til at lytte og omsætte det, jeg siger, til konkrete læringsmæssige ideer. Sammen udgør Lene og Camilla en god kombination med stærk faglighed og forskellige styrker, der sætter et højt niveau for træningen”.

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Lene Flensborg
  • +45 29 89 00 10
  • lf@organisation.cc
  • Morten Jack
  • +45 26 18 67 75
  • mj@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc