”I Michala vil man møde en person med høj faglighed, som både er en dygtig praktiker og tænker. (…) Kombinationen af hendes imødekommenhed og hendes måde at udstråle professionel autoritet gør at hun er en meget stærk underviser”.

Specialkonsulent ved Forsvarsakademiet, Kristian Brobæk Madsen, fortæller om baggrunden for at vælge Michala Schnoor som underviser:

”Vi kendte Michalas bog ’Narrativ Organisationsudvikling’, som vi var – og stadig er – meget begejstrede for. Vi synes at bogen udfolder og formidler en række teoretiske pointer rigtig solidt, og samtidigt kobler teorien med gode praktiske eksempler. Derudover havde vi også hørt fra nogle i vores netværk, som havde arbejdet med Michala, at hun er en dygtig konsulent, hvilket vi fik bekræftet.

Vi er glade for Michalas undervisning af flere årsager. For det første er hun meget god til at være nærværende og fange hvad der optager dem hun underviser. På hendes tema om Narrativ kommunikation, formår hun altid at inddrage deltagernes spørgsmål og interesser aktivt i undervisningen. Indholdsmæssigt er undervisningen meget relevant for deltagerne, og formmæssigt indeholder undervisningen en meget tilpas mængde gennemgang og dialog i plenum, som kombineres med en del gruppearbejde. Michala er hele tiden rigtig skarp til at inddrage hendes egne erfaringer i forhold til den teori, hun formidler, hvilket gør det lettere for de studerende, at oversætte stoffet til deres egen praksis.

Derudover, træder Michala også ind i et undervisningsrum som en sikker autoritet. Hun udstråler professionalisme, og man kan øjeblikkeligt mærke at hun både har styr på det faglige indhold, samt undervisningssituationen. Kombinationen af hendes imødekommenhed og hendes måde at udstråle professionel autoritet gør at hun er en meget stærk underviser og en rigtig dygtig kommunikatør. Alene det at opleve hendes kommunikative evner i undervisningen kan også fungere som en god læring og inspiration for deltagerne på uddannelsen. Fra deltagernes side er det i øvrigt blevet ytret at de ønsker mere tid med Michala, hvilket jo også viser at de er rigtig glade for hendes undervisning.”

Om samarbejdet med Michala, fortæller Kristian:

”Jeg oplever samarbejdet med Michala som meget givende og professionelt. Hun går konsultativt til værks og stiller gode spørgsmål. Inden vi gennemførte det første forløb med Michala som underviser, havde vi et møde, hvor hun spurgte os ind til hvilke forventninger vi havde til hende og hvilket udbytte, der gerne skulle komme af forløbet. Gennem denne dybdegående samtale fik vi afklaret vigtige spørgsmål, som har gjort at forløbet siden har kørt flere gange, og hver gang med succes. En særlig kvalitet, som Michala besidder, er hendes evne til både at være lydhør over for vores behov, men også komme med hendes egne perspektiver på hvordan forløbet bør designes. Michala har f.eks. skarp indsigt i hvor meget stof det er realistisk at komme igennem pædagogisk og læringsmæssigt i løbet af undervisningen. Denne slags viden og inputs byder hun ind med, også selvom det ikke altid stemmer helt overens hvad vi havde forestillet os. Det er med til at skabe tryghed, at Michala byder ind med egen erfaring og meninger. Hun bidrager til yderligere at kvalificere vores ønsker med forløbet, ved at komme med egne inputs til hvad hun skal levere og hvordan.”

Adspurgt om hvad man kan forvente, når man benytter Michala som underviser, siger Kristian:

”I Michala vil man møde en person med høj faglighed, som både er en dygtig praktiker og tænker. Hun udstråler høj professionalisme, hun mestrer involvering af deltagere i undervisningen, og hun formår at formidle teorien på en måde, så den kan benyttes på relevant analytisk vis, og samtidigt støtte deltagerne i deres kommunikative praksis. Jeg har allerede anbefalet Michalas undervisning til andre, og vil blive ved at gøre det.”

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc