"Særligt positionskortene har været virkelig gode. Vi bruger dem på vores faggruppemøder som et værktøj til at stille spørgsmål, som kan være med til at rykke noget. Generelt har forløbet givet os et fælles sprog og vi er blevet mere fælles nysgerrige. Det højner vores faglighed".

Gruppen var samlet til 3 workshops henover ca. 4 måneder og arbejdede derimellem individuelt med egne læringsmål i et aktionslæringsformat. Formålet med udviklingsforløbet var at styrke gruppens faglige arbejde med at udvikle pædagogisk praksis og understøtte forandringer på skole- og dagtilbudsområdet i Kommunen.

Special- og udviklingspædagogerne Marianne Margrethe Bossen og Britt Stenkvist fortæller her om forløbet.


Baggrunden for forløbet

Marianne: ”Vi startede forløbet, fordi vi som special- og udviklingspædagoger fik en ny funktion som overgangspædagoger, mhp. at styrke overgangen mellem børnehave og skole. Vi kæmpede med den nye rolle og havde svært ved at finde fodfæste. Hele vores faglige identitet var under pres. Vi var usikre og folk var kede af det.

Vi valgte at tage kontakt til netop Michala, fordi flere af os havde læst nogle af hendes bøger, og var meget inspirerede af hendes måde at tale om konsulentrollen på. Vi bliver ikke formelt kaldt ”konsulenter”, men det var fuldstændigt vores praksis, hun beskrev. Vi håbede i forløbet at få klarhed over, hvilke positioner og roller, vi egentligt har, og at få nogle knager, vi kunne hænge vores faglighed op på.”


Vores vigtigste udbytte af forløbet

Marianne: ”Mit vigtigste udbytte er positionskortene. De gav virkelig en ahaoplevelse ift. hvor mange forskellige positioner, vi indtager. Og det giver god mening, at vi nogle gange føler os forvirrede, fordi det bliver synligt, at vi faktisk hopper hurtigt fra den ene position til den anden. Som gruppe gav forløbet os et fælles sprog. Vi kan nu stå lidt fastere på vores ben, fordi vi kan se, at det faktisk er ok, at vi har det, som vi har det. Og så har det lært os, at hvis tingene ikke helt går, som de skal, så må vi prøve at tilgå det fra en anden position.”

Britt: ”Særligt positionskortene har været virkelig gode. Vi bruger dem på vores faggruppemøder som et værktøj til at stille spørgsmål, som kan være med til at rykke noget. Vi reflekterer over, hvad vi kan gøre anderledes, fremfor at vi bare sidder og bekræfter hinanden i, at det er svært. Vi har jo et medansvar for at skabe den forandringsproces, vi ønsker, og med positionskortene har vi fået et værktøj til at tale om det. Generelt har forløbet givet os et fælles sprog, hvor det er blevet legitimt at stille de her spørgsmål og vi er blevet mere fælles nysgerrige. Det højner vores faglighed.”

 


De omtalte positionskort.
Læs mere i bogen “Den interne konsulent – strategisk konsulentarbejde i organisationer” (Schnoor & Jack, 2020)


Om faciliteringen og strukturen af forløbet

Marianne: ”Jeg synes jo Michala er knaldhamrende dygtig til at formidle på en meget levende og let måde, selvom det faktisk er noget tungt stof. Det virkede godt med vekselvirkningen mellem oplæg, summeøvelser og praksisøvelser. Og så var det fedt med aktionslæringen, vi skulle lave imellem gangene. Vi satte os nogle mål og opgaver for, som vi skulle arbejde på – noget vi ville øve os på. Det gør for mig personligt, at jeg kan holde fast i at bruge de ting, vi har arbejdet med. For hverdagen sker jo. Det har været ret fedt at få de der ahaoplevelser en gang imellem med: ”Det kan jeg godt!”

Britt: ”Jeg synes, at strukturen af forløbet var virkelig god. Michala var ude hos os et par gange over længere tid, hvilket gav os mulighed for at genbesøge det og stille hende nogle mere skarpe og kvalificerede spørgsmål. Mellem hendes besøg var der aktionslæring. Det, synes jeg, var virkelig hjælpsomt, fordi det jo er der, læringen for alvor sker. Vi valgte Michala, fordi vi tænkte, at hun ville være kompetent, inspirerende og at hun kunne sætte nogle refleksioner og analyseprocesser i gang og hjælpe os med at omsætte dem. Og hun har gjort alt, vi havde kunnet håbe og ønske.”


Hvad vil I fremhæve for andre, der overvejer et lignende forløb?

Marianne: ”Jeg ville dels fremhæve formen, for det er en fantastisk måde at lære på. Men også det med at blive bevidst om positionerne. Det giver et meget bredere og mere nuanceret billede af sin egen rolle. Og så var det fedt at gøre som faggruppe. Vores faggruppe er ikke så meget sammen, fordi vi er spredt ud til hverdag. Så det var fedt at have den fælles oplevelse. Det sætter mange refleksioner i gang, når man mødes på den måde.”

Britt: ”Jeg vil fremhæve, at det giver nogle helt nye perspektiver og dermed muligheder i vores arbejde, ved at vi bliver skarpere på de positioner, vi kommer til at indtage, og dem vi faktisk ønsker at sætte mere i spil. Og man kan bruge redskaberne analyserende, fx positionskortene, som vi bruger som afsæt for refleksion på vores faggruppemøder. Det er let at omsætte til praksis pga. aktionslæringen. Generelt har forløbet været en hjælp i forandringsprocessen. Det har virkelig været hjælpsomt og brugbart for os.”

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc