"Michala er en fantastisk dygtig formidler, og hun er nærværende"

Emnerne har bl.a. været forandringsledelse, fortællingers betydning for arbejdsmiljøet og brugen af narrativ praksis i borgersamarbejdet.

Centerleder Ann-Christina Matzen fortæller.

”Jeg har både fundet det narrative perspektiv interessant i min ledelsespraksis, men bestemt også som person. Det narrative er et mindset. Når man får det ind under huden, så bruger man det i alle sine relationer. Jeg synes, at det er helt utroligt, hvordan narrativer er med til at forme den måde, som vi forstår verden på – her har Michalas beskrivelse af det narrative perspektiv faktisk forandret mit billede af verden. Det narrative var ikke fremmed for mig, men det gik op for mig, hvor ofte jeg ”falder i” og ikke får forholdt mig nysgerrigt til fortællingen, og hvordan fortællingen hos andre kan lyde. Når jeg sætter rammer og retning for mine medarbejdere, så bruger jeg det narrative til at analysere, hvilke handlemuligheder jeg har – og den analyse vil altid være på baggrund af de fortællinger, som er tilgængelige. Jeg bruger også den narrative forståelse, når jeg rekrutterer. Her er et af kriterierne, at ansøgerne kan forholde sig nysgerrigt til andre perspektiver og forståelser end deres egen.

Det har også været inspirerende at bruge Michala ift. borgersamarbejdet. Et eksempel på, hvordan vi her bruger det narrative, kan være ift. en fortælling om en borger, der ”ikke kan lide kaffe”. Det narrativ vil vi i JAC gerne være nysgerrige på, fordi hvorfor kan borgeren ikke lide kaffe? Har borgeren engang brændt sig på kaffen, men han/hun kan ikke fortælle, at det er derfor? Kan borgeren bare ikke kan lide den kaffe, som vi serverer? Bør vi i virkeligheden tilbyde ham/hende en anden slags kaffe? Den slags spørgsmål er med til at åbne op for nye narrativer og dermed handlemuligheder ift. borgeren, hvilket gør, at vi ikke bliver fastlåste i vores pædagogik.

Medarbejderne er blevet inspireret af den narrative tilgang, og vi vil gerne benytte Michala endnu mere. Michala er en fantastisk dygtig formidler, og hun er nærværende. Man får meget hurtigt tillid til hende, og hun giver en lysten til at lytte og rent faktisk at ville ændre noget. Michala kan både formidle til medarbejdergrupper, ledergrupper og ved en-til-en samtaler. Det giver en god rød tråd, hvis man benytter hende på alle niveauer i organisationen, da det vil sikre, at den narrative tilgang benyttes af alle.

Vi bruger også den narrative tilgang, når vi taler om hinanden internt i organisationen. Det er ikke fordi, at vi ikke taler pænt om hinanden, men vi kan have nogle forforståelser af, hvordan de andre afdelinger gør. Her er vi blevet mere opmærksomme på at forholde os nysgerrigt til, hvorvidt de forforståelser egentlig passer. En af de narrative pointer er nemlig også, at dét man vidste i går, kan man ikke vide i dag, da alting konstant er i forandring.”

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc