”Lige så vel som Morten Ejlskov gjorde meget ud af at forstå og anerkende ledernes synspunkter, kunne han også være skarp og udfordre dem på de rigtige tidspunkter. Og så har han en god dybde i den teori, han bringer ind.”

Morten Pedersen, Kontorchef i Web og Sikkerhed (KFF) fortæller om forløbet:

”I KFF skulle vi i gang med et større ledelsesudviklingsforløb, som havde mange spor. Jeg valgte i denne forbindelse at etablere et samarbejde med Morten Ejlskov omkring designet og eksekveringen af et spor, som skulle handle om ledelse af forandringer. Forløbet varede et halvt år, deltagerne var en række ledere i KFF, og sporet om forandringsledelse bestod af en række oplæg, workshops og individuel sparring. Morten Ejlskov havde overordnet ansvaret for forandringsledelsesforløbet, men vi udviklede og eksekverede det i fællesskab.”

Han uddyber yderligere hvorfor han valgte at samarbejde med Morten Ejlskov:

“Først og fremmest havde vi brug for en konsulent, som kunne levere solidt, fagligt forankret indhold, hvilket jeg vidste at Morten Ejlskov kunne. En anden meget vigtig årsag var, at vi skulle have en konsulent med et skarpt blik for betydningen af at kunne omsætte koncepter og filosofier til ”grumset hverdagspraksis”. De teorier og metoder der blev præsenteret, skulle være lette at oversætte til konkrete værktøjer, som lederne hurtigt kunne gå ud og bruge i hverdagen. Jeg valgte også at samarbejde med Morten Ejlskov, da jeg vidste at han er dygtig til dette.”

Omkring indholdet og effekten af forløbet, fortæller Morten Pedersen:

“Lederne, som deltog i forløbet, fik tydeliggjort hvad det egentlig vil sige at lede medarbejdere i forandringer. De fik præsenteret en række teorier og metoder omhandlende hvordan man kan arbejde med forandringer sammen med medarbejdere, og de fik lejlighed til at afprøve og eksperimentere med dem gennem forløbet. Derudover fik de også hjælp og sparring til hvordan de kunne håndtere de faktiske ledelsesudfordringer, som de stod med til hverdag. Nogle ledere benyttede også denne mulighed til at samarbejde om fælles, virkelige udfordringer.

En anden effekt af forløbet var, at der på tværs af forvaltningen blev skabt en fælles forståelse af hvad der er vigtige pejlemærker, når vi snakker om at lede medarbejdere i forandringer. Der blev skabt en anledning til at rejse en række spørgsmål som f.eks.: Hvordan involverer man medarbejdere? Hvordan bygger man som leder en fortælling om forandringer op? Hvordan håndterer man som leder respons på forandringer fra medarbejdere?

Lederne der deltog, var meget tilfredse. Særligt det store fokus på de udfordringer, de mødte i praksis, havde stor værdi for dem, og gjorde at metoderne fra forløbet blev meget anvendelige. Morten Ejlskov var meget dygtig til at møde lederne i øjenhøjde. Han er en skarp formidler og facilitator. Lige så vel som han gjorde meget ud af at forstå og anerkende ledernes synspunkter, kunne han også være skarp og udfordre dem på de rigtige tidspunkter. Og så har han en god dybde i den teori, han bringer ind.”

Om samarbejdet med Morten Ejlskov, fremhæver Morten:

“Jeg oplevede, at Morten Ejlskov var meget professionel i vores samarbejde. Alle aftaler og leverancer blev overholdt. Helt fra start formulerede vi sammen en klar ramme for hvad samarbejdet skulle indeholde, hvilket også gjorde at jeg også følte mig meget tryg i samarbejdet. Morten er meget kompetent, og så er han også fleksibel. Han var meget lydhør overfor de inputs jeg havde omkring vores organisatoriske virkelighed, og han formåede at tilpasse teorier og metoder i forløbet til den.”

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Lene Flensborg
  • +45 29 89 00 10
  • lf@organisation.cc
  • Morten Jack
  • +45 26 18 67 75
  • mj@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc