"Det forløb, som vi har haft med Michala, har givet den nye chefgruppe den bedst mulige start"

Direktør Tinna Damgård-Sørensen fortæller:

 ”Da jeg lavede chefgruppen, var det vigtigt at initiere nogle tiltag, som både hjalp den gamle chefgruppe med at træde ind i en ny struktur og samtidig sørgede for at få de to nye chefer godt med om bord. Vi har behov for at få talt sammen som team og få nogle redskaber til at håndtere den fremtid, som vi står overfor – nemlig at bygge et nyt museum. Det forløb, som vi har haft hidtil med Michala, har givet den nye chefgruppe den bedst mulige start.

Michala har skrevet bogen ’Narrativ organisationsudvikling’, som rammer ned i noget af det, som vi arbejder med i organisationen. Tilgangen i bogen og den grundlæggende følsomhed, som den har, har vi i organisationen brug for. Michala hjalp os derfor med at igangsætte en udviklingsproces, hvor vi startede med at arbejde med forståelsen af vores roller i chefgruppen; hvordan er det vi samarbejder, hvordan skal vi holde møder på en god måde, hvordan er vi opmærksomme på gruppedynamikken, osv.

Udover gruppeprocessen så får jeg individuelle sparringssamtaler, da jeg har haft behov for at have ekstra fokus på, hvordan jeg træder ind i chefgruppen på en ny måde, da jeg nu udelukkende fungerer som direktør. Derudover har vi også på programmet, at Michala skal give os skyggesparring på hele chefgruppen under vores møder – på den måde kommer Michala endnu tættere på vores virkelighed og kan give os fælles bevidsthed i gruppen omkring, hvad der sker i rummet.

Vi har været glade for de rammer, som Michala skaber omkring diskussionerne. Det er som om, at når Michala er til stede, så gør alle sig lige lidt mere umage og det skærper gruppens disciplin til at holde fokus på det, som vi på forhånd har planlagt at drøfte. Michala er også god til ikke at fortælle os, hvad vi skal mene, men hun tager et ansvar for processen, som gør, at vi andre blot skal forholde os til indholdet, hvilket gør os skarpere på netop den del.

Processen, som fortsat er i gang, har været givtig ift. at vi i gruppen er blevet klarere på vores indbyrdes roller. Det har også skabt et blik for, hvad det er for nogle dynamikker, der er i den ”gamle” chefgruppe og hjulpet med at give plads til nye dynamikker i gruppen. Vi har nu en større nysgerrighed overfor hinanden og afholder møder på nye måder. Michala har skabt et fokus i gruppen på, hvordan vi kan være med til at understøtte hinanden i det vi skal og det vi bestræber os på.”

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Lene Flensborg
  • +45 29 89 00 10
  • lf@organisation.cc
  • Morten Jack
  • +45 26 18 67 75
  • mj@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc