”Camilla er behagelig, konsistent og besidder etos. Hun balancerer med stor respekt for den enkelte og processen". Claus Ellekær Madsen, Rektor på HG

Om baggrunden for at søge Camillas assistance, fortæller Claus Ellekær Madsen

”Vi var udfordret økonomisk på grund af faldende elevtal og en arbejdsmiljøundersøgelse, der viste samarbejdsvanskeligheder mellem ledelse og medarbejdere og internt mellem medarbejderne. Jeg kontaktede Camilla, da hun blev anbefalet af vores tillidsrepræsentant som en konsulent, der står ved det, som skal gøres, også selvom det er hårdt”.

Claus fortæller om Camillas tilgang

”Da vi sammen med Camilla designede forløbet, blev det helt tydeligt for os, hvordan vi kunne imødekomme de forskellige udfordringer. Hun var god til at spørge ind fra forskellige perspektiver til vores forståelser og holde en balance mellem at løfte opgaven og udforske konteksten og præmisserne for opgaven. Det betød, at vi fik afstemt internt, hvad vi gerne ville opnå og hvordan hun kunne hjælpe os”.

Om indsatsområderne fortæller Claus

Det første indsatsområde var en professionalisering af samarbejdet mellem underviserne. Camilla klædte underviserne på til selv at håndtere deres samarbejdsrelationer gennem konkrete redskaber som Håndslag og Klar Tale. Camilla deltog desuden på fagmøder undervejs i processen og gav feedback til underviserne – det har der været entydige positive tilbagemeldinger på og underviserne har oplevet det som meningsfuldt og kvalificerende for det gode samarbejde. Det andet indsatsområde var håndteringen af samarbejdsvanskeligheder i stabsfunktionen mellem ledelse og medarbejdere og internt mellem medarbejderne. Det tredje og sidste indsatsområde var løbende ledelsessparring individuelt og som gruppe, der kvalificerede vores ledelse og håndtering af udfordringer undervejs i processen.

Claus fortæller videre om Camilla

”Hun har et stort overblik og et godt øje for de processer, som hun understøtter. Det hjælper, at hun er en god og troværdig konsulent, hvor der er sammenhæng mellem det hun siger og det hun gør. Camilla er svær at bringe ud af balance selv i pressede situationer. Der var enkelte kritiske røster, som satte spørgsmålstegn ved hele processen og projektets præmis, hvilket hun svarede både imødekommende og håndfast på med respekt for alles bidrag”.

Om at have den samme konsulent til at løse flere forskellige opgaver fortæller Claus

”Det kunne mærkes, at Camilla kendte den organisatoriske kontekst – det var en stor fordel. Jeg oplevede, at hun gennem sit brede engagement på gymnasiet havde en god forståelse for, hvilken organisation hun understøttede. Den indsigt skabte merværdi for os som kunder og kvalificerede processerne og hendes generelle indsats på gymnasiet”.

Claus beskriver effekten af forløbet 

Vi er som organisation blevet professionaliseret og vi løfter kerneopgaven gennem meningsfulde samarbejdsrelationer. Det skyldes, at vi har fået redskaber til at håndtere udfordringer i samarbejdet og udvikle hinanden i praksisfællesskaber, der tager udgangspunkt i kerneopgaven om god undervisning. Desuden er arbejdsmiljøundersøgelsen forbedret på alle parametre på hele gymnasiet og især hos stabsfunktionen”.

 

 

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Lene Flensborg
  • +45 29 89 00 10
  • lf@organisation.cc
  • Morten Jack
  • +45 26 18 67 75
  • mj@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc