Medarbejderne i den kreative branche har ofte også en særlig selvopfattelse, der kan betyde, at de ikke lader sig lede som andre – på godt og ondt.

Lederens tilgang til forvaltningen af det kreative rum for medarbejderne har således konsekvenser for den egenartede kultur i virksomheden, og hvorvidt denne bidrager positivt eller negativt i arbejdet. Eksempelvis ligger der en ledelseopgave i henholdsvis at tage hensyn til den enkelte medarbejders behov og tilgang til arbejdet, men samtidig ikke tabe syn for den fælles retning i opgaveløsningen.

Ligeledes skal lederen formå at anerkende de forskellige fagligheder og medarbejdergrupper, sådan at der ikke opstår A- og B-hold på arbejdspladsen. Dette vil i så fald få konsekvenser for motivationen blandt medarbejderne og i sidste ende kvaliteten af den fælles opgave.

Transparens og klar kommunikation fra en synlig leder bliver på denne måde en absolut nødvendig kompetence for ledere i den kreative branche.

“Kreativitet og ledelse går hånd i hånd” er en kommentar fra ‘DJØF-bladet’ (2014). Kommentaren er skrevet af Morten Ejlskov og Camilla Raymond.

Læs artiklen her