Vi arbejder ”tæt på praksis”, hvilket betyder at forløbet ud over sagssupervision også omfatter øvelser, erfaringsudveksling og aktionslæring i egen praksis. Vi arbejder med inspiration fra systemisk og narrativ tænkning og andre nyere perspektiver på ledelses- og organisationsudvikling.

”Supervisionsforløbet hos Organisation har skærpet mit blik for, hvilke positioner jeg som erhvervspsykolog kan indtage på arbejdspladser hvornår. Igennem fokuseret sagssupervision – koblet til relevante teorier og metoder – føler jeg mig ekstra godt klædt på til at håndtere etiske og relationelle dilemmaer i min egen praksis. Morten og Michala har som supervisorer skabt et særdeles trygt og udviklende læringsrum for supervisionsgruppen. Det har de gjort ved hele tiden at være gennemsigtige omkring deres tanker bag metoder, vi arbejdede med. Dertil er deres brede erhvervspsykologiske erfaring inspirerende at spejle sig i som ny erhvervspsykolog.”
Anna Nørgaard Hostrup, Udviklingskonsulent i Forsvarsakademiet

UDBYTTE

  • Redskaber til at navigere i organisatorisk kompleksitet.
  • Styrket faglig identitet og øget klarhed om egen professionelle position og tilgang.
  • Stærkere kobling mellem psykolog-faglighed og organisatoriske mål.
  • Krav til gruppeforløb og ekstern supervision opfyldt i hht. autorisationsuddannelsen.

MÅLGRUPPE

Erhvervs- og organisationspsykologer i interne og eksterne funktioner. Det er ikke et krav at være på vej til autorisation. Gruppens størrelse vil være på max 5 personer.
Hvis I allerede er en gruppe, der ønsker supervision sammen, er dette også muligt.

TID
Forløbet strækker sig over 9 dage i 2019. Alle dage fra kl. 9.00 – 16.00. Datoer: 27/3, 2/5, 27/5, 25/6, 27/8, 26/9, 29/10, 27/11 og 19/12 2019

Forløbet omfatter 60 timers supervision, der omregnet svarer til 40 timers gruppesupervision i hht. Psykolognævnets retningslinjer for autorisation.

TILMELDINGSFRIST
Den 4/3 2019. Skriv til Morten eller Michala for at tilmelde dig.

SUPERVISORER

Erhvervspsykologerne Michala Schnoor, cand. psych. aut. og Morten Jack, cand. psych. aut.

STED
Vesterbrogade 24, 1620 København V.

PRIS
24.000 kr. + moms pr. deltager, som kan betales i 2. rater. Prisen inkluderer fuld forplejning. Vi tilbyder 10% i rabat ved flere tilmeldinger fra samme arbejdsplads.

TILKØB
Individuelle supervisionstimer samt live-supervision i egen praksis kan tilkøbes. Kontakt os og hør mere

” I mit supervisionsforløb hos Organisation ved Michala Schnoor og Morten Jack, har jeg haft meget gavn af den stærke dynamik de to tilbyder. Vi har i gruppen formået både at have blik for det nære psykologiske perspektiv i mødet med samarbejdspartnere, men også psykologens mere overordnede bidrag til virksomheder og organisationer gennem projektledelse og forretnings- og ledelsesudvikling. De udfordringer jeg har stået overfor som psykolog og konsulent i mit arbejdsliv, har jeg fået kompetent sparring på og hjælp til at løse, samtidig med at jeg er blevet klogere på både mig selv og mine metoder.”
Morten Gade Jensen, Management Consultant, Implement Consulting Group