”Camilla udstråler troværdighed og kompetence. Hun er en rigtig god kommunikator, og går ind til en opgave med et dedikeret fokus på at løse det centrale problem.”

Om baggrunden for at søge Camillas assistance, fortæller Morten Grimsgaard:

”Vi stod i en situation ud over det sædvanlige. Alle niveauer i organisationen var påvirket, både ledelse, mellemledelse og medarbejdere. I en konfliktpræget situation som denne, bliver det tydeligt, at når man arbejder med mennesker, har man også med menneskelige følelser at gøre. Vi er en lille organisation, hvor vi alle kender hinanden godt, og hvor mange følelser og relationer derfor kommer på spil i en konflikt. Konflikten udviklede sig hurtigt til en knude, der var for omfattende til at vi selv kunne løsne den op. Som øverste leder var det mit ansvar at tackle den udfordring vi stod i, og her indså jeg, at vi havde brug for ekstern hjælp, i form af en konsulent der kunne anskue hele situationen udefra. Jeg havde fået anbefalet Camilla, og det var sådan hendes hjælp kom ind i billedet.”

Om Camillas indsats fortæller Morten videre:

”Camilla bidrog med et klart fokus på at løse opgaven, som var at få belyst udfordringernes omfang og få tacklet dem. Det var tydeligt, at Camilla har en stor erfaring med konfliktløsning, og hun dannede sig meget hurtigt en nuanceret forståelse for vores situation. Desuden formåede hun at anskue situationen fra mange forskellige sider og vinkler, og samtidig bevare en neutral og løsningsfokuseret position.

Camilla åbnede op for konfliktløsningen på alle organisationens niveauer. Både ledelsen, mellemledelsen samt alle medarbejdere blev involveret, sommetider ved møder og workshops hvor alle deltog, sommetider i mindre grupper og også via individuelle samtaler. En nøgle til at vi fik løst den situation vi befandt os i, var denne brede involvering. Når man bliver involveret, får alle medarbejdere en forståelse for, at de hver især har et individuelt ansvar for at være en aktiv del af konfliktløsningen. Camilla gjorde det klart, at vi måtte forstå vigtigheden af dette; alle måtte bidrage og være villige til at arbejde med dem selv og deres opfattelse af konflikten, ellers ville vi ikke komme i mål. Det var ikke altid en nem proces, men det var lærerigt og har været meget brugbart for os sidenhen.

Camilla hjalp os med at løse konflikten og genfinde den gode rytme i huset igen. Derudover har hun også lært os en række vigtige principper og værktøjer, som vi nu benytter for at forebygge, at der opstår nye situationer. Vi har f.eks. fået et stort fokus på værdien af en åben kommunikation. Da konflikten var ved at være løst, nedsatte vi et samarbejdsudvalg, som bestod af medarbejdere fra alle organisationsniveauer, der i en periode skulle have fokus på at sikre den brede ansvarlighed og den åbne kommunikation. Det var vigtigt, at Camilla også klædte os godt på til opfølgningsfasen efter konflikten, hvor det var afgørende, at vi bevarede de gode takter. Der er nu kommet bedre resultater i tilfredshedsundersøgelserne blandt medarbejderne. Arbejdsmiljøet er voldsomt forbedret og der er et bedre socialt sammenhold blandt medarbejdere, også på tværs af afdelinger. Alle i organisationen forstår nu fuldt ud, at vi har et fælles ansvar for at kommunikere åbent og opretholde det gode arbejdsmiljø.”

Morten uddyber yderligere om Camilla:

”Udover at hjælpe hele organisationen, var Camilla også en meget vigtig sparringspartner for mig personligt, undervejs i konfliktløsningsprocessen. Camilla udstråler troværdighed og kompetence. Hun siger tingene ligeud af posen, på en klar og fornuftig måde. Hun er en rigtig god kommunikator, og går ind til en opgave med et dedikeret fokus på at løse det centrale problem. Camilla er kontant på den gode måde, og dygtig til at tydeliggøre hvad man kan forvente af hende og af den proces, hun er til stede for at hjælpe med.”

 

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Lene Flensborg
  • +45 29 89 00 10
  • lf@organisation.cc
  • Morten Jack
  • +45 26 18 67 75
  • mj@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc