”Vi kan allerede mærke, at vi er blevet bedre til krisehåndtering, efter Camillas kursus. Camilla er en rigtig god lytter, og så er hun også en superdygtig formidler.”

Da antallet af henvendelser fra medlemmer i krise, var stigende, ønskede man hos GL at lære mere om psykologisk krisehåndtering og hvordan man bedst muligt gennemfører de svære samtaler. Derfor kontaktede man Camilla, da man ønskede hendes hjælp til at kvalificere sekretariatets medarbejdere på netop det område.

Forhandlingschef, Claus Schreiner Andersen fortæller:

Vores medarbejdere i sekretariatet, som varetager rådgivningssamtaler med medlemmer, oplevede at samtalerne blev sværere. Folk blev fyrede eller led under et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det affødte mange følelsesmæssige reaktioner hos vores medlemmer. Når medlemmerne ringede til os med de svære problemstillinger, kunne vi ikke bare fikse samtalerne med den type rådgivning, vi normalt tilbyder. Der var behov for at lære mere om krisehåndtering og svære samtaler blandt vores medarbejdere. Derfor valgte vi at søge hjælp hos Camilla. I første omgang gennemførte vi et 1 ½ dags kursusforløb for nogle af medarbejderne i sekretariatet.”

Claus fortæller om kurset:

”Camilla formåede – på den relativt korte tid kurset varede – at præsentere en række relevante værktøjer til hvordan man kan arbejde med krisehåndtering og helt konkret håndtere de svære samtaler. Forløbet har haft effekt på den måde, at vi har fået sat gang i en reflekteret udviklingsproces der handler om, hvordan man kan blive en bedre rådgiver. Camilla har inspireret os i GL til at opdage, hvordan vi kan ændre nogle praksisser, og vi overvejer nu konstant, om der er noget i rådgivningen, der kan gøres anderledes og bedre. Vi er i en spændende proces og kan allerede mærke, at vi er blevet bedre til krisehåndtering, efter Camillas kursus.

Noget af det, Camilla formåede at gøre rigtig godt på kurset, var at knytte den teori hun fremlagde til vores praksis i GL. Hun involverede medarbejdernes egne fortællinger om deres erfaringer og udfordringer undervejs. Når man bliver involveret med afsæt i ens egne problemstillinger, bliver det tydeligere hvordan man kan profitere af de værktøjer man præsenteres for. Camilla er en rigtig god lytter og så er hun også en superdygtig formidler.”

Endvidere fortæller Claus:

“Camilla har lavet flere opgaver for os, siden dette kursus. For eksempel lavede hun et formidabelt oplæg for et lokaludvalg, bestående af formænd for en række tillidsrepræsentant-netværk, hvor hun i høj grad fik engageret dem. De blev meget optaget af Camillas inspirerende idéer, og deres fortællinger og synspunkter kom rigtig godt med i processen.

Jeg vil klart anbefale Camilla. Vi er superglade for hende, og kommer med sikkerhed til at bruge hende igen i flere sammenhænge.”

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Lene Flensborg
  • +45 29 89 00 10
  • lf@organisation.cc
  • Morten Jack
  • +45 26 18 67 75
  • mj@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc