Tilgang

Effekten af professionelle samtaler og supervision skal kunne ses og mærkes – ikke bare af dig selv men også af alle de mennesker, du samarbejder med og løser opgaver for i det daglige. Vi gør os derfor umage med at skabe rammer og refleksionsrum, der rykker, dvs. som skaber læring og udvikling i forhold til netop dine opgaver og ansvarsområder.

Som erhvervspsykologer er vi både specialister i at skabe effektfulde udviklingsforløb og i at udvikle ledelse og organisationer. Det betyder, at vi dels er trænede i samtaleteknik og dels i at sætte personlig udvikling i relation til den konkrete organisatoriske kontekst og opgave. Det er ikke tilstrækkeligt at have et spændende samtale- eller supervisionsforløb. Det skal også flytte noget og skabe værdi i et organisatorisk perspektiv. Derfor evaluerer vi løbende effekten af et forløb sammen med kunden. 

Når du har samtaler og supervision hos os, vil du opleve, at vi både lytter og spørger til dine perspektiver – og at vi også udfordrer og tilbyder vores perspektiver. Vi tror på, at jo flere perspektiver, vi har til rådighed i en situation, des flere handlemuligheder får vi. Selvom samtalerne er individuelle, inddrager vi altid andre vigtige interessenters perspektiver i samtalerne med henblik at afstemme forventninger og styrke vigtige samarbejdsrelationer. Fx din leder, dine kolleger og dine medarbejdere.

Ydelser

Ledercoaching og -sparring. Alle konsulenter i Organisation er erfarne ledercoaches og gennemfører samtaleforløb med ledere som en fast del af deres opgaveportefølge. Vi tager afsæt i dine specifikke forandringsønsker og skaber sammenhæng til evt. øvrige udviklingsprocesser og standarder for god ledelse i organisationen.

Projektledere, specialister og medarbejdere. Vi tilbyder skræddersyede udviklingsforløb for dig, som ønsker at udvikle bestemte færdigheder og kompetencer. Forløbene kan foregå som samtaleforløb og/eller som skyggecoaching i din egen daglige praksis, hvor vi skaber læring omkring konkrete observationer og feedback. 

Supervision for erhvervspsykologer. Vi tilbyder både individuelle supervisionsforløb og gruppesupervisionsforløb med henblik på autorisation. Vi lægger vægt på at den fagprofessionelle læring og udvikling, sker så tæt på den enkeltes praksis som muligt og med blik for den organisatoriske opgave.