13. januar 2021
Helsingør Gymnasium

Om baggrunden for at søge Camillas assistance, fortæller Claus Ellekær Madsen ”Vi var udfordret økonomisk på grund af faldende elevtal og en arbejdsmiljøundersøgelse, der viste samarbejdsv

Læs mere
03. december 2020
Novo Nordisk R&D

"Hos Novo Nordisk ønskede man i starten af 2020 at prøve kræfter med et udelukkende online lederudviklingsforløb for en række projektledere. Til udviklingen og eksekveringen af lederudviklingsfor

Læs mere
14. juli 2020
Konsolidator

Claus Finderup Grove, administrerende direktør, fortæller: "Vores virksomhed er meget ung og vækster meget. Vi stod derfor i en situation her i foråret, hvor vi havde brug for at tage os tid ti

Læs mere
16. juni 2020
CBS Business

Helene Brøndholt Nielsen, Head of Alumni Relations & Career Services, CBS Business, fortæller: "Vi er en afdeling med en masse opgaver, som ofte er projekter. Grunden til at vi søgte Morten

Læs mere
16. juni 2020
Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

Morten Pedersen, Kontorchef i Web og Sikkerhed (KFF) fortæller om forløbet: ”I KFF skulle vi i gang med et større ledelsesudviklingsforløb, som havde mange spor. Jeg valgte i denne forbindels

Læs mere
16. juni 2020
Danmarks Statistik

Mortens bidrag bestod dels i et sparringsforløb med Kirsten Balling, dels i afholdelse af et oplæg for kontoret. Om sparringsforløbet fortæller Kirsten Balling: ”Jeg valgte at etablere et

Læs mere
16. juni 2020
Gl. Avernæs Sinatur Hotel og Konference

Om baggrunden for at søge Camillas assistance, fortæller Morten Grimsgaard: ”Vi stod i en situation ud over det sædvanlige. Alle niveauer i organisationen var påvirket, både ledelse, melleml

Læs mere
16. juni 2020
Gymnasieskolernes Lærerforening

Da antallet af henvendelser fra medlemmer i krise, var stigende, ønskede man hos GL at lære mere om psykologisk krisehåndtering og hvordan man bedst muligt gennemfører de svære samtaler. Derfor k

Læs mere
16. juni 2020
Forsvarsakademiet

Specialkonsulent ved Forsvarsakademiet, Kristian Brobæk Madsen, fortæller om baggrunden for at vælge Michala Schnoor som underviser: ”Vi kendte Michalas bog ’Narrativ Organisationsudvikling

Læs mere
09. juni 2020
U/Nord

Adrian Tresoglavic, vicedirektør på U/Nord fortæller: ”Med strategiudviklingsarbejdet blev der først og fremmest skabt en vigtig arena for at den strategiske ledelse kunne blive bundet sammen

Læs mere
09. marts 2020
Red Barnet

Til den opgave brugte de Morten Jack, som igennem seks måneder støttede ledergruppen i at opbygge det nye samarbejde om de tværgående projekter. Resultatet i dag er et stærkere samarbejde i leder

Læs mere
20. august 2019
Global farmaceutisk virksomhed

En Compentency Development Specialist i virksomheden fortæller: ”Formålet med forløbet er at kvalificere deltagerne, så de bedre kan håndtere de udfordringer, de støder på i deres daglige

Læs mere
11. juni 2019
Miljø- og fødevareministeriets Departement

Uddannelsen har været med fokus på at udvikle teamlederne i den nye rolle. Temaerne har været "Rollen som teamleder – at bemyndige sig og få bemyndigelse", "Faglig ledelse", "Ledelse af grupper"

Læs mere
02. maj 2019
DFUNK

DFUNK er en landsdækkende ungdomsorganisation, som skaber netværk og formidler viden blandt unge med og uden flygtningebaggrund. Ideen med forløbet var, at hvis de rigtige mennesker er samlet, så

Læs mere
11. april 2019
Market Minds

Marie Kryger-Baggesen, Kvalitativ Konsulent hos Market Minds, fortæller ”Oftest starter samtalen med, at jeg checker ind; hvordan går det nu? Hvordan har jeg haft det siden sidst? Og er der no

Læs mere
03. april 2019
IBM

Cecilie Pedersen, Corporate Health and Safety Leader i IBM, fortæller: ”Jeg bruger supervisionen til at få sparring på forskellige arbejdsopgaver. Det kan eksempelvis være i situationer, hv

Læs mere
28. februar 2019
FOA IT

FOA IT brugte Kristina Suhr som samarbejdspartner til at designe og facilitere et udviklingsforløb for hele FOA IT. Det var vigtigt, at både ledere og medarbejdere blev klædt på til den udviklings

Læs mere
26. februar 2019
Herlev Hudklinik

Monika Gniadecka, speciallæge og ejer af Herlev Hudklinik fortæller ”Jeg mødte første gang Camilla Raymond fra ORGANISATION, da jeg deltog i et 3-dages kursus om ledelse af private klinikker.

Læs mere
14. februar 2019
1:1 LANDSKAB

Jakob Kamp & Trine Trydeman, Partnere i 1:1 Landskab fortæller ”Vi ville gøre noget nu i stedet for at vente fem år og så måske stå et helt andet sted, end vi ønskede. Samtidig var vi

Læs mere
04. februar 2019
Gentofte Kommunes Job- Aktivitets- og Kompetencecenter

Emnerne har bl.a. været forandringsledelse, fortællingers betydning for arbejdsmiljøet og brugen af narrativ praksis i borgersamarbejdet. Centerleder Ann-Christina Matzen fortæller. ”Jeg

Læs mere