20. August 2019
Dansk pharmaceutisk virksomhed

En Compentency Development Specialist i virksomheden fortæller: ”Formålet med forløbet er at kvalificere deltagerne, så de bedre kan håndtere de udfordringer, de støder på i deres daglige

Læs mere
11. June 2019
Miljø- og fødevareministariets Departement

Mette Blangshøj, Teamleder og Chefkonsulent i Koncern HR, fortæller: Teamlederne har gennem forløbet fået etableret et godt internt netværk, fået skabt et fælles sprog om teamledelse og om

Læs mere
02. May 2019
DFUNK

Nicholas Farr, Sekretariatsleder hos DFUNK, fortæller ”Vi havde bl.a. en organisering med teams, men den organisering gav ikke længere mening. Derfor havde vi brug for at reorganisere os, og ti

Læs mere
11. April 2019
Market Minds

Marie Kryger-Baggesen, Kvalitativ Konsulent hos Market Minds, fortæller ”Oftest starter samtalen med, at jeg checker ind; hvordan går det nu? Hvordan har jeg haft det siden sidst? Og er der no

Læs mere
03. April 2019
IBM

Cecilie Pedersen, Corporate Health and Safety Leader i IBM, fortæller ”Jeg bruger supervisionen til at få sparring på forskellige arbejdsopgaver. Det kan eksempelvis være i situationer, hvo

Læs mere
28. February 2019
FOA IT

Dan Henrik Nielsen, Sektionsleder i FOA IT fortæller ”Formålet med forløbet var at sætte fokus på læring. Vi fandt undervejs ud af, at det var nødvendigt også at arbejde med teamet - og d

Læs mere
26. February 2019
Herlev Hudklinik

Monika Gniadecka, speciallæge og ejer af Herlev Hudklinik fortæller ”Jeg mødte første gang Camilla Raymond fra ORGANISATION, da jeg deltog i et 3-dages kursus om ledelse af private klinikker.

Læs mere
14. February 2019
1:1 LANDSKAB

Jakob Kamp & Trine Trydeman, Partnere i 1:1 Landskab fortæller ”Vi ville gøre noget nu i stedet for at vente fem år og så måske stå et helt andet sted, end vi ønskede. Samtidig var vi

Læs mere
04. February 2019
Gentofte Kommunes Job- Aktivitets- og Kompetencecenter

Centerleder Ann-Christina Matzen fortæller. ”Jeg har både fundet det narrative perspektiv interessant i min ledelsespraksis, men bestemt også som person. Det narrative er et mindset. Når man

Læs mere
11. December 2018
Danske Gymnasier

Vicedirektør Kirsten Overgaard Bach, Danske gymnasier fortæller  ”Vi har brugt Lene til forskellige udviklingsforløb bl.a. fordi Lene formår at opsamle konkrete udviklingsbehov. Lene har opa

Læs mere
10. December 2018
Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Noemi Katznelson & Niels Ulrik Sørensen hhv. Center- og forskningsleder & Souschef og forskningsleder fortæller ”Vi bruger Camilla, når vi skal træffe strategiske beslutninger og har

Læs mere
20. November 2018
Red Barnet Danmark

Chef for Organisation, Birgitte Munck Eriksen fortæller ”Formålet med dagen var at indlede drøftelser i organisationen omkring den retning, som vi bevæger os hen imod grundet vores nye strate

Læs mere
19. November 2018
Vikingeskibsmuseet

Udviklingsforløb for chefgruppen på Vikingeskibsmuseet Interview med direktør Tinna Damgård-Sørensen  ”Da jeg lavede chefgruppen, var det vigtigt at initiere nogle tiltag, som både hjalp

Læs mere
18. November 2018
Det Danske Filminstitut

Over årene har Morten løst flere opgaver af forskellig karakter for os. Det har blandt andet været et forløb med fokus på samarbejdsvanskeligheder og udformning af konstruktive samarbejdsrelation

Læs mere
18. November 2018
Københavns Lufthavne

Afdelingsleder Cathrine Bjørn Hattung fortæller ”Vi havde behov for at tegne linjerne op for vores samarbejde i teamet. Jeg var ansat som ny leder, og derfor var en forventningsafstemning nødv

Læs mere
17. November 2018
Advice

COO Mikkel Havelund fortæller ”Forløbet er for de medarbejdere, som vi regner med skal præge virksomheden de kommende år. Det er vigtigt, at forløbets resultater forankres i forretningen og

Læs mere
17. November 2018
Børne- & Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Kamille Godrim Jakobsen, teamleder i Område Nørrebro-Bispebjerg fortæller  ”Formålet med forløbet var at skabe en mere systematisk faglig ledelse. Ved at observere medarbejderne i deres pra

Læs mere
16. November 2018
Rigshospitalet, Servicecentret

Funktionschef Birgitte Kähler Nielsen fortæller ”Vi var på en måde nye kollegaer for hinanden, da vi skulle til at arbejde sammen i en ny konstellation. Derfor havde vi brug for at blive klar

Læs mere
15. November 2018
Danmarks Lærerforening

Stabschef Bettina R. Thøgersen fortæller ”Det er især, når der er noget på spil mellem de ansatte, at jeg har brug for en ekstern vurdering og hjælp fra Camilla. Måden Camilla arbejder på

Læs mere
01. October 2018
Akademisk Arkitektforening

Hun underviser blandt andet i moderne ledelse og tydelig ledelseskommunikation, og derudover er hun til stede under alle de øvrige undervisningsgange. Det giver rigtig god mening at have Camilla som

Læs mere