09. marts 2020
Red Barnet

Til den opgave brugte de Morten Jack, som igennem seks måneder støttede ledergruppen i at opbygge det nye samarbejde om de tværgående projekter. Resultatet i dag er et stærkere samarbejde i leder

Læs mere
20. august 2019
Global farmaceutisk virksomhed

En Compentency Development Specialist i virksomheden fortæller: ”Formålet med forløbet er at kvalificere deltagerne, så de bedre kan håndtere de udfordringer, de støder på i deres daglige

Læs mere
11. juni 2019
Miljø- og fødevareministeriets Departement

Uddannelsen har været med fokus på at udvikle teamlederne i den nye rolle. Temaerne har været "Rollen som teamleder – at bemyndige sig og få bemyndigelse", "Faglig ledelse", "Ledelse af grupper"

Læs mere
02. maj 2019
DFUNK

DFUNK er en landsdækkende ungdomsorganisation, som skaber netværk og formidler viden blandt unge med og uden flygtningebaggrund. Ideen med forløbet var, at hvis de rigtige mennesker er samlet, så

Læs mere
11. april 2019
Market Minds

Marie Kryger-Baggesen, Kvalitativ Konsulent hos Market Minds, fortæller ”Oftest starter samtalen med, at jeg checker ind; hvordan går det nu? Hvordan har jeg haft det siden sidst? Og er der no

Læs mere
03. april 2019
IBM

Cecilie Pedersen, Corporate Health and Safety Leader i IBM, fortæller: ”Jeg bruger supervisionen til at få sparring på forskellige arbejdsopgaver. Det kan eksempelvis være i situationer, hv

Læs mere
28. februar 2019
FOA IT

FOA IT brugte Kristina Suhr som samarbejdspartner til at designe og facilitere et udviklingsforløb for hele FOA IT. Det var vigtigt, at både ledere og medarbejdere blev klædt på til den udviklings

Læs mere
26. februar 2019
Herlev Hudklinik

Monika Gniadecka, speciallæge og ejer af Herlev Hudklinik fortæller ”Jeg mødte første gang Camilla Raymond fra ORGANISATION, da jeg deltog i et 3-dages kursus om ledelse af private klinikker.

Læs mere
14. februar 2019
1:1 LANDSKAB

Jakob Kamp & Trine Trydeman, Partnere i 1:1 Landskab fortæller ”Vi ville gøre noget nu i stedet for at vente fem år og så måske stå et helt andet sted, end vi ønskede. Samtidig var vi

Læs mere
04. februar 2019
Gentofte Kommunes Job- Aktivitets- og Kompetencecenter

Emnerne har bl.a. været forandringsledelse, fortællingers betydning for arbejdsmiljøet og brugen af narrativ praksis i borgersamarbejdet. Centerleder Ann-Christina Matzen fortæller. ”Jeg

Læs mere
11. december 2018
Danske Gymnasier

Danske Gymnasier er en interesseorganisation for almene gymnasieskoler, som varetager sektorens uddannelsespolitiske interesser og rådgiver skolerne. Vicedirektør Kirsten Overgaard Bach, Danske g

Læs mere
10. december 2018
Center for Ungdomsforskning (CeFU)

CeFu er organisatorisk placeret på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, Campus København. Noemi Katznelson & Niels Ulrik Sørensen hhv. Professor, Center- og forskningsle

Læs mere
20. november 2018
Red Barnet Danmark

På dagen ønskede Red Barnet at skabe dialog om organisationens nye strategi, og særligt sætte fokus på værdier, kultur og arbejdsglæde. Chef for Organisation, Birgitte Munck Eriksen fortæll

Læs mere
19. november 2018
Vikingeskibsmuseet

Direktør Tinna Damgård-Sørensen fortæller:  ”Da jeg lavede chefgruppen, var det vigtigt at initiere nogle tiltag, som både hjalp den gamle chefgruppe med at træde ind i en ny struktur og s

Læs mere
18. november 2018
Det Danske Filminstitut

Over årene har Morten løst flere opgaver af forskellig karakter for os. Det har blandt andet været et forløb med fokus på samarbejdsvanskeligheder og udformning af konstruktive samarbejdsrelation

Læs mere
18. november 2018
Københavns Lufthavne

Flere nye teammedlemmer var kommet til og teamet havde fået ny leder. Gruppen skulle derfor sammen definere, hvilken gruppe de ville være. Afdelingsleder Cathrine Bjørn Hattung fortæller:

Læs mere
17. november 2018
Advice

Lene Flensborg og Advice har sammen udviklet og eksekveret talentforløbet. COO Mikkel Havelund fortæller: ”Forløbet er for de medarbejdere, som vi regner med skal præge virksomheden de kom

Læs mere
17. november 2018
Børne- & Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Kamille Godrim Jakobsen, teamleder i Område Nørrebro-Bispebjerg fortæller:  ”Formålet med forløbet var at skabe en mere systematisk faglig ledelse. Ved at observere medarbejderne i deres pr

Læs mere
16. november 2018
Rigshospitalet, Servicecentret

Funktionschef Birgitte Kähler Nielsen fortæller: ”Vi var på en måde nye kollegaer for hinanden, da vi skulle til at arbejde sammen i en ny konstellation. Derfor havde vi brug for at blive kla

Læs mere
15. november 2018
Danmarks Lærerforening

Stabschef Bettina R. Thøgersen fortæller ”Det er især, når der er noget på spil mellem de ansatte, at jeg har brug for en ekstern vurdering og hjælp fra Camilla. Måden Camilla arbejder på

Læs mere