Ledelse

Hvordan producerer I god ledelse i jeres organisation? Hvordan går det med samarbejdet i ledelsesgruppen – og mellem ledere på kryds og tværs i organisationen? Får I skabt gode betingelser for løbende at lære og udvikle ledelse i en travl hverdag?

Læs mere

Organisationsudvikling

Har I den kultur i afdelingen, som I drømmer om? Kan I huske de værdier I formulerede på sidste sommerseminar? Er I lykkes med at skabe fælles oversættelser af strategien til adfærd og handlinger? Og matcher jeres organisering, hvor I gerne vil hen som organisation?

Læs mere

Konsulentarbejde & projektledelse

Står I på et fælles grundlag i forhold til, hvordan en professionel konsulent- og projektledelsespraksis ser ud hos jer? Hvordan organiserer I jer bedst i udviklingsenheden eller stabsfunktionen, så I kan lykkes med at skabe organisatorisk værdi? Har I afstemt forventninger og skabt tydelighed omkring de uformelle ledelsesmandater i organisationen?

Læs mere

Team & grupper

Hvordan fungerer den gruppe du leder eller er menigt medlem af? Hvordan er jeres møder, går du derfra med energi? Og hvad gør du, når en opgave skal løses i teamet, men ingen melder aktivt ind på den? Vi ved af erfaring, at samarbejde er krævende og tager tid. Men det er heldigvis også sjovt – og når teamet virkelig lykkes, udvikler vi os både professionelt og personligt. Den største gevinst er, at vi genvinder motivationen og igen kan holde fokus på opgaven.

Læs mere

Samtaler & supervision

Står du overfor svære beslutninger eller konkrete problemstillinger, du skal finde veje videre i? Har du som leder brug for at udvikle dig i nuværende stilling eller måske henimod den næste? Eller er du erhvervspsykolog og ønsker et rum for faglig professionel udvikling i et supervisionsforløb? Professionelle samtaler og supervision er både for dig, der mærker kogepladen brænde og for dig, der løbende ønsker at udvikle dig professionelt.

Læs mere

Vores kunder siger...