Positionerne kan variere fra opgave til opgave, fra relation til relation og fra dag til dag. Det er derfor vigtigt, at du som konsulent – og at I som team – har et fælles sprog for, hvilke positioner I kan træde ind og ud af, hvordan I gør det og hvor du/I skaber mest værdi.

I arbejdet med bogen Den interne konsulent har Michala Schnoor og Morten Jack udviklet fem nøglepositioner, som, vi mener, er særligt vigtige at kunne arbejde i som intern konsulent.

Formålet med de fem nøglepositioner er at skabe dialog og refleksion. De kan bruges, når du eller I modtager en henvendelse om en konsulentopgave til at undersøge, hvad der efterspørges, hvad der er brug for og hvordan du/I kan gribe henvendelsen an.

Og de kan bruges, når du skal udvikle dine egne kompetencer som intern konsulent eller når I skal udvikle jer som team. Individuelt kan de bruges til refleksion eller i forbindelse med MUS/ 1:1 samtaler med din leder. Fælles kan de bruges til teamudvikling og teamdialoger, fx på teammøder eller til GRUS.

Læs også: Virtuelt træningsforløb om værdiskabende udviklingsarbejde i organisationer

Vi bruger selv nøglepositionerne, når vi træner interne konsulentteams og vi kan se, at de virker. Derfor har vi nu fået trykt dem som fem flotte kort i kraftig kvalitet – lige til at tage frem og bruge individuelt eller i teamet. På forsiden af hvert kort får du et let overblik over den pågældende nøgleposition og på bagsiden finder du en kort beskrivelse af, hvordan du kan skabe værdi fra netop denne position og hvilke kompetencer, den kræver.

Vi sælger kortene i sæt sammen med en simpel dialogguide. Guiden indeholder tre forslag til, hvordan kortene kan bruges individuelt og i teamet.

Pris:

10 sæt af 5 kort og 1 dialogguide: 299 kr. + moms og forsendelse

50 sæt af 5 kort og 1 dialogguide: 1.299 kr. + moms og forsendelse

Køb dialogkortene