Tilgang

Vi hjælper organisationer med at udvikle ledelsessystemet, ledergrupper eller enkelte ledere. Udviklingsarbejdet foregår bedst i tæt kobling med praksis. Vi foretrækker at arbejde med ledelse-in-action eller praktiske eksperimenter, hvor hensigtserklæringer ikke er nok, men adfærd sættes på prøve.

Vi har erfaring med, at feedback er den stærkeste vej til udvikling af ledere. Vi stiller gerne nysgerrige og udfordrende spørgsmål, og holder os ikke tilbage for at beskrive hvad vi oplever – og sige hvad vi mener.

Ledelse er både en refleksions- og praksisdisciplin. Lederne skal være refleksive praktikere, der gør de rigtige ting – og ved hvorfor de gør det. Vores opgave er derfor at udfordre både refleksion og praksis. Ledelse bliver på denne måde til en løbende læringsproces.

 

Ydelser


Ledelsesudvikling
. Vi designer og gennemfører forløb, der på én gang udvikler lederskab og organisation. Igennem forløbene bliver lederne skarpere på deres rolle, får metoder til at lede mennesker og til at drive forretningen og forandringer. Vi designer forløbene, så undervisning understøttes af praktisk færdighedstræning.

Ledelse på tværs. Vi møder i rigtigt mange organisationer udfordringer med ledelsessamarbejde på tværs. Vi hjælper med at få samarbejdet på dagsordenen i organisationen og at få etableret systemer, processer og relationer, der skaber resultater på tværs.

Ledergruppeudvikling.Vi hjælper ledergrupper med at samles om klare fælles mål, og vi støtter gruppen til både at sigte efter gode resultater og gode processer. Vi sørger for, at der kan tales højt i gruppen om både knaster og glæder ved samarbejdet. Vi betragter det som vores opgave at udfordre gruppens vaner og dynamik, og vi hjælper gerne ledergrupper til at få etableret mere produktive samspilsformer.

Projektledelsesudvikling. Vi rådgiver virksomheder, der gerne vil arbejde mere projektorienteret, vi gennemfører projektlederuddannelser og vi fungerer som sparringspartnere for projektgrupper og projektledere.

Performance Leadership og meningsskabende målstyring. Vi rådgiver virksomheder i, hvordan overordnede strategiske mål kan omsættes til løbende resultatskabelse, indsatser og adfærd i alle led i organisationen. Vi sikrer at det sker uden at organisationen går på kompromis med hverken resultater, agilitet eller meningsfuldhed.

Ledelsessparring/coaching.Vi gennemfører samtaleforløb, som ikke kun har fokus på at udvikle den enkelte leder. Individet skal udvikles i organisationen. Sparring og coaching tager derfor altid udgangspunkt i de rammer og opgaver, lederen skal lykkes med.

Uformel ledelse. En række medarbejdere er udstyret med funktioner og titler som koordinator, tovholder, ambassadører m.m. De har ikke formelle ledertitler men skal på et uformelt plan løse ledelsesopgaver. Det kan sagtens udvikle sig til en uriaspost, og vi har derfor gode erfaringer med at gennemføre udviklingsforløb, som hjælper dem til klarhed om rollen – og de værktøjer, som de kan bruge til at lykkes i den.