Tilgang

Når en virksomhed går igang med at organisere sig på nye måder, er det oftest, fordi noget ikke fungerer optimalt. Vi spørger altid ind til de håb, den nye organisering skal indfri, ligesom vi undersøger den politiske virkelighed og det strategiske fundament organisationen er forpligtet af. Forandringer må aldrig blive et mål i sig selv.

Værdier og strategiske pejlemærker giver kun værdi for organisationen, når de omsættes til konkret adfærd og handlinger. Den opgave er vigtig og involvering af relevante niveauer afgørende. Derfor rammesætter vi processer, hvor det bliver muligt at drøfte, hvad vi konkret skal gøre anderledes i hverdagen, hvem der skal gøre det og hvornår vi sætter det igang.

Det er vores erfaring, at jo tidligere dialogen starter, jo lettere går det med at gøre strategi og værdier brugbart i hverdagen. Vores tilgang er, at strategi og værdier bliver til noget, når vi bruger dem aktivt i samarbejdet med hinanden.

 

Ydelser

Projektorganisering. Vi rådgiver virksomheder, der gerne vil arbejde mere projektorienteret, vi gennemfører projektlederuddannelser og vi fungerer som sparringspartnere for projektgrupper og projektledere.

Organisationskultur. Vi understøtter ledere og medarbejdere i at udvikle den organisationskultur, som de drømmer om at være en del af. Vi faciliterer processer, hvor vi identificerer god medarbejder- og ledelsesadfærd og drøfter vejene derhen.

Samarbejde og konflikter. Vi hjælper samarbejdet tilbage på sporet, ved at insistere på at samle parterne i det samme rum. Vi skaber trygge rammer, hvor den tillidsopbyggende dialog mellem medarbejdere og ledelse hjælpes på vej, så de igen kan samles konstruktivt om opgaven.

HR og Udviklingsenheder. Vi rådgiver virksomheder om, hvordan interne stabsfunktioner som HR og udviklingsafdelinger skaber mest strategisk værdi for organisationen. Vi gennemfører praksisnære udviklings- og træningsforløb for HR- og forretningsudviklingsenheder.

Ledelse på tværs. Vi hjælper med at få samtalen i gang om de udfordringer og dilemmaer, der er i det tværgående ledelsessamarbejde, samtidig med at der bliver etableret systemer, processer og relationer, der skaber resultater på tværs.