Tilgang

Alle former for organisering og forandringer er et svar på en udfordring. Forandringer må aldrig blive målet i sig selv. Derfor spørger vi i Organisation altid ind til det strategiske fundament for forandringer og udvikling i organisationen.

Invitér strategien ud i virkeligheden. Strategiske pejlemærker og værdier skaber kun værdi for organisationen, når de omsættes til konkret adfærd og handlinger. Den opgave er for vigtig til at den kan overlades til den enkelte leder eller medarbejder. Derfor iscenesætter vi processer, hvor det bliver muligt at drøfte hvad vi konkret skal gøre anderledes i hverdagen og hvornår vi ved, om vi gør det.

Realisering af strategi sker igennem dialog. Og det er vores erfaring, at jo tidligere dialogen starter, jo lettere går realiseringen af strategien. Strategi er altså ikke noget vi først formulerer og derefter implementerer. Vores tilgang er at tænke realisering ind fra første dag, så strategi bliver til noget vi gør med hinanden.

 

Ydelser


Strategiudvikling og realisering.
Vi faciliterer strategiudviklingsprocesser og strategirealiseringsprocesser. Vi rådgiver i strategirealisering gennem bla. kommunikation, involvering og eksperimenter.

Organisationsudvikling. Vi designer og gennemfører organisationsudviklingsforløb blandt andet i forbindelse med fusioner, reduktioner og omstrukturering.

Projektorganisering. Vi rådgiver virksomheder, der gerne vil arbejde mere projektorienteret, vi gennemfører projektlederuddannelser og vi fungerer som sparringspartnere for projektgrupper og projektledere.

Strategisk HR. Vi rådgiver virksomheder om, hvordan interne stabsfunktioner som HR og forretningsudvikling skaber mest strategisk værdi for organisationen. Vi gennemfører praksisnære udviklings- og træningsforløb for HR- og forretningsudviklingsenheder.

Performance Leadership og meningsskabende målstyring. Vi rådgiver virksomheder i, hvordan overordnede strategiske mål kan omsættes til løbende resultatskabelse, indsatser og adfærd i alle led i organisationen – uden at gå på kompromis med hverken resultater, agilitet, engagement eller meningsfuldhed.

Ledelse på tværs. Vi møder i rigtigt mange organisationer udfordringer med ledelsessamarbejde på tværs. Vi hjælper med at få det på dagsordenen i organisationen og at få etableret systemer, processer og relationer, der understøtter resultatskabelse på tværs.