Tilgang

Hvis der skal være optimale vilkår for udvikling af talent, kalder det på dygtige talentledere, der prioriterer at styrke alle deres medarbejderes læring og udvikling. Vi arbejder målrettet med udvikling af talentlederne i vores udviklingsforløb. Det styrker både talenternes udvikling og gør organisationen bedre til at udvikle den samlede talentmasse.

Vi sætter fokus på at skabe læreprocesser, hvor talentet bliver udfoldet. Talentudvikling fremmes gennem bevidst træning, ved at give talenterne ansvar for udfordrende opgaver og styrke deres refleksion over egen praksis. Det giver resultater for både talenter og for forretningen.

Motoren for udvikling af talent er den enkeltes vilje og afklaring om egne karrieremæssig retning. Derfor arbejder vi også med at udforske den enkeltes karrieremæssige mål og ambitioner – og hvordan dette kan udfoldes til gavn for både talentet og virksomheden.

Talent er ikke noget, man udvikler én gang for alle. Talent bør udforskes og udvikles gennem hele karrieren. Vi oplever markante resultater, når vi arbejder med mere erfarne grupper af medarbejder og ledere, som har lyst til og behov for at starte et nyt kapitel i deres karriere. Både forandringer i virksomhederne og den enkeltes lyst til fortsat udvikling kalder på, at man løbende afsøger nye udfordringer og træner nye kompetencer.

 

Ydelser

Talentudvikling for før-ledere og ledere. Vi designer og gennemfører forløb, der hjælper ledertalenter til at blive klar til næste niveau. Vi sætter fokus på træning af de kompetencer, der kræves, når man får ansvar for en mere kompleks ledelsesopgave. Vi er inspireret af principperne i The Leadership Pipeline, hvor der er fokus på både at lære og aflære kompetencer, værdier og prioriteringer.

Talentudvikling for specialister. Specialister spiller en hovedrolle i mange virksomheder. Der er ofte behov for, at erfarne specialister påtager sig uformelt lederskab for projekter og oplæring af kolleger, ligesom der kan være generelle specialistkompetencer, der er vigtige at udvikle. I arbejdet med specialister har vi derfor ofte fokus på udvikling af både fælles og individuelle kompetencer. Specialisternes ledere inddrages for at sikre effekt og forankring – ikke mindst fordi et afgørende udviklingsredskab er opgaver, der udfordrer og rutiner, der sikrer refleksion over træning i praksis.

Individuel karriereafklaring. Vi hjælper ledere og specialister med at udforske egne kompetencer og blive afklarede omkring deres ønsker, mål, værdier og kompetencer. Måske ligger næste job i en ny virksomhed – måske er der udviklingsmuligheder der, hvor man arbejder i dag. Vi hjælper også med at få gang i udforskningen af de konkrete karrieremuligheder.