04. februar 2019
Gentofte Kommunes Job- Aktivitets- og Kompetencecenter

Centerleder fra Gentofte Kommunes Job- Aktivitets- og Kompetencecenter (JAC), Ann-Christina, har flere gange oplevet Michala Schnoor udfolde sine ideer til, hvordan den narrative tilgang kan bruges til at skabe udvikling og læring i organisationer.

Læs mere
11. december 2018
Danske Gymnasier

Danske Gymnasier har gennem en årrække samarbejdet med Lene Flensborg om ledelsesudvikling. Lene har både bidraget til at designe og gennemføre forløb og kurser for ledelsestalenter, ledergrupper, nye rektorer og vicerektorer samt bidraget som rådgiver og konsulent på udviklingsforløb for specifikke gymnasieskoler.

Læs mere
10. december 2018
Center for Ungdomsforskning (CeFU)

På Center For Ungdomsforskning (CeFU) forsker man i unge, ungdom og ungdomsliv. Noemi Katznelson og Niels Ulrik Sørensen der tilsammen udgør CeFUs ledelse, bruger Camilla Raymond, som deres sparringspartner på strategiske spørgsmål og organisatoriske udfordringer.

Læs mere
20. november 2018
Red Barnet Danmark

Red Barnet Danmark skulle i efteråret 2018 afholde en medarbejderdag for organisationens ca. 130 medarbejdere. Red Barnet valgte at bruge Morten Jack som samarbejdspartner til at udvikle og facilitere dagen.

Læs mere
19. november 2018
Vikingeskibsmuseet

På Vikingeskibsmuseet er de gået fra at være tre chefer til at være fem chefer. Organisationsændringerne betyder, at chefgruppen er blevet større og mere strategisk hvilket kræver, at de tænker ledelse og organisation på nye måder. De har valgt at benytte Michala Schnoor til udviklingsprocessen.

Læs mere
18. november 2018
Det Danske Filminstitut

Som direktør for Det Danske Filminstitut har Claus Ladegaard ledelsesansvar for fire afdelinger og en stabsfunktion. Her har han jævnlig kontakt med eksterne konsulenter. Èn af dem, som han har brugt igen og igen, er Morten Ejlskov fra Organisation.

Læs mere
18. november 2018
Københavns Lufthavne

I afdelingen for Contruction Commercial Projects var der behov for at ryste teamet sammen, et team som består af meget erfarne projektledere. Den nye afdelingsleder Cathrine Bjørn Hattung kendte Camilla Raymond fra Arkitektforeningens lederuddannelsesforløb (LKVV) og valgte derfor at benytte Camilla til opgaven.

Læs mere
17. november 2018
Advice

Advice har gennem en årrække arbejdet med talentudvikling for virksomhedens seniorrådgivere. Formålet er at styrke denne strategisk vigtige gruppe af medarbejdere i udviklingen af deres individuelle talenter samtidig med, at seniorrådgiverne udvikler fælles kompetencer vedrørende projektledelse, forretningsforståelse og personligt lederskab.

Læs mere
17. november 2018
Børne- & Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Michala Schnoor har samarbejdet med områdeledelsesteamet om at lave et udviklingsforløb omkring observation og feedback, som et led i udviklingen af deres MUS-koncept. Fokus var rettet mod udvikling af faglig kvalitet i den tværfaglige support i området og at sikre, at medarbejdernes udviklingsforløb stemmer overens med områdets kerneopgave og overordnede strategier.

Læs mere
16. november 2018
Rigshospitalet, Servicecentret

I det nyetablerede ledelsessekretariats team i Servicecentret på Rigshospitalet havde gruppen brug for at tale om, hvordan de kunne samarbejde fremadrettet. Medarbejderne kendte godt hinanden på forhånd, men skulle arbejde sammen på nye måder og brugte derfor Morten Jack til at igangsætte et forløb med fokus på gruppens samarbejde. 

Læs mere
15. november 2018
Danmarks Lærerforening

Bettina R. Thøgersen har flere gange brugt Camilla Raymond, når der har været samarbejdsproblemer i grupper. Det har både været i situationer, hvor der har været konflikt imellem enkelte medarbejdere, men også, når det har involveret mange medarbejdere i større teams.

Læs mere
01. oktober 2018
Akademisk Arkitektforening

Akademisk Arkitektforening udbyder en særlig lederuddannelse, ‘LKVV – Ledelse i Kreative Videnvirksomheder’, der er målrettet ledere i den kreative branche. Uddannelsen gennemføres i samarbejde med Camilla Raymond fra Organisation. Camilla fungerer som den gennemgående facilitator på uddannelsen, der strækker sig over 14 undervisningsdage fordelt på 8 måneder.

Læs mere
01. marts 2018
Banedanmark

Banedanmark gennemfører hvert år et stort antal komplekse anlægs- og fornyelsesprojekter af jernbanenettet i Danmark. Banedanmark valgte at bruge Morten Jack fra Organisation ApS til at etablere et nyt mødekoncept for to kritiske anlægsprojekter i 2017.

Læs mere
01. februar 2018
Hvidovre Hospital

Ove Andersen er chef for en forskningsafdeling på Hvidovre Hospital med 75 medarbejdere. Afdelingen blev i 2010 lagt sammen med et mindre forskningsteam med ca. 15 medarbejdere. Morten Ejlskov fra Organisation blev hyret ind til at hjælpe med fusionsprocessen.

Læs mere
15. januar 2018
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler har de sidste to år arbejdet målrettet med forbedringskultur og implementering af datadrevet ledelse.

Læs mere
01. januar 2018
Borgerkontakt og digital innovation, Københavns Kommune

Forandringens vinde har i den grad blæst ind over Borgerkontakt og Digital Innovation (Københavns Kommune) gennem de sidste år. Til at navigere i den slags vejr kan det være en fordel med en lods. Ina Corydon tiltrådte som kontorchef i 2012 og har siden da jævnligt benyttet Morten Ejlskov fra Organisation til at støtte lederteamet med at bringe organisationen på ret kurs.

Læs mere