"Når en kunde henvender sig med et ønske om konsulentbistand, bestræber jeg mig altid på at sætte mig grundigt ind i deres virkelighed. Gør jeg mig umage med at forstå deres organisation, baggrunden for henvendelsen og hvad der skal til for at komme i mål, er vi allerede i gang med at skabe udvikling"

Om os >

Camilla Raymond

Med mere end 20 års erfaring som organisationskonsulent bruger Camilla sin psykologfaglige viden til at sikre, at de vigtigste nøglepersoner bliver involveret og forpligtet, når opgaverne skal løses. Camilla har specialiseret sig i ledelse, herunder lederuddannelsesforløb, udvikling af ledelsesteam, individuel ledersparring og rådgivning samt udvikling af teams og grupper, konflikthåndtering og supervision af psykologer der ønsker at opnå autorisation

Hvilke opgaver får det bedste frem i dig?

Det gør de fleste opgaver, men nok særligt dem der indeholder en organisatorisk kompleksitet og derfor kræver, at jeg skal op på tæerne. Og så naturligvis de opgaver, hvor der virkelig er noget på spil hos kunden og jeg derfor ved, at min indsats og rådgivning kan gøre en forskel og skabe stor værdi, hvis jeg yder mit allerbedste.

Hvad er du især optaget af som konsulent?

Jeg er optaget af, hvordan de forløb vi designer, forankrer viden og læring i organisationen, så effekten kan måles på det lange stræk, dvs., når opgaven er løst og vi er færdige med arbejdet.

Hvilken grundlæggende ide kunne du ikke være foruden i dit konsulentarbejde.

At være fuldstændig transparent overfor kunden. Hvis de der er involveret kender til de beslutninger jeg træffer og ved hvordan jeg er kommet frem til dem og hvad de indebærer af forpligtelse hos alle, så kan vi sammen skabe et samarbejde der er baseret på den tillid, der er afgørende for, at vi kommer i mål.

Hvem har været den allerstørste inspiration i dit konsulentvirke?

Mine kunder gennem tiden, min første supervisor og mentor samt de studerende jeg møder på universitet hvert efterår, når jeg starter et nyt hold op.

Hvad er det vigtigste dine kunder har lært dig gennem tiden?

At hvis jeg begynder at tvivle på, om opgaven er rigtigt formuleret eller om vi har de rette betingelser for at komme i mål, så skal jeg dele den tvivl, så vi kan gøre noget ved det.

CV

  • Erhvervspsykolog og partner i Organisation ApS (2008 – nu)
  • Erhvervspsykolog og indehaver af eget firma (1997 – 2008)
  • Ekstern lektor på Institut for psykologi på Københavns universitet (2003 – nu)
  • Ekstern lektor og med til at udvikle HA(Psyk) som en ny studieretning på CBS (2004 – 2009)
  • Forfatter til bøgerne ”Arbejdsrelationer & Relationsarbejde” (2012) og ”Luppen på gruppen” (2017)

Vores kunder siger...

UDVALGTE PUBLIKATIONER