Vi er
organisation

Vi er erhvervspsykologer med solid erfaring inden for ledelses- og organisationsudvikling, som insisterer på at lære, når vi løser opgaver.

Kundecases

Vi løser opgaver i både private og offentlige organisationer og indenfor en lang række forskellige brancher.

Allerød Kommune

I skoleledergruppen i Allerød Kommune ønskede lederne at få et rum til at reflektere over ledelse. Derfor valgte de at starte en skønlitterær læsegruppe med Morten Ejlskov og Michala Schnoor som facilitatorer. I forløbet læste lederne forskellige former for litteratur og brugte den som afsæt for at udvikle deres ledelse.

Læs mere

Frederikssund Kommune

Efter introduktionen af nye ansvarsområder havde special- og udviklingspædagogerne i Frederikssund Kommune brug for at finde sig til rette i deres nye roller. Derfor kontaktede de Michala Schnoor for at starte et forløb om internt konsulentarbejde.

Læs mere

Se flere cases       kundecases

Det er ikke tilfældigt, at vi hedder organisation. Når vi løser opgaver, arbejder vi konsekvent med samspillet mellem organisation, gruppe og individ ud fra de ønskede strategiske mål.

Vores arbejdsområder og ydelser

Vi har en stærk erhvervspsykologisk og organisatorisk faglighed. Vi designer skræddersyede forløb i samarbejde med vores kunder og udvikler løbende vores ydelser og metoder.

Ledelse

Hvordan producerer I god ledelse i jeres organisation? Hvordan går det med samarbejdet i ledelsesgruppen – og mellem ledere på kryds og tværs i organisationen? Får I skabt gode betingelser for løbende at lære og udvikle ledelse i en travl hverdag?

Læs mere

Organisationsudvikling

Har I den kultur i afdelingen, som I drømmer om? Kan I huske de værdier I formulerede på sidste sommerseminar? Er I lykkes med at skabe fælles oversættelser af strategien til adfærd og handlinger? Og matcher jeres organisering, hvor I gerne vil hen som organisation?

Læs mere

Konsulentarbejde & projektledelse

Står I på et fælles grundlag i forhold til, hvordan en professionel konsulent- og projektledelsespraksis ser ud hos jer? Hvordan organiserer I jer bedst i udviklingsenheden eller stabsfunktionen, så I kan lykkes med at skabe organisatorisk værdi? Har I afstemt forventninger og skabt tydelighed omkring de uformelle ledelsesmandater i organisationen?

Læs mere

Team & grupper

Hvordan fungerer den gruppe du leder eller er menigt medlem af? Hvordan er jeres møder, går du derfra med energi? Og hvad gør du, når en opgave skal løses i teamet, men ingen melder aktivt ind på den? Vi ved af erfaring, at samarbejde er krævende og tager tid. Men det er heldigvis også sjovt – og når teamet virkelig lykkes, udvikler vi os både professionelt og personligt. Den største gevinst er, at vi genvinder motivationen og igen kan holde fokus på opgaven.

Læs mere

Samtaler & supervision

Står du overfor svære beslutninger eller konkrete problemstillinger, du skal finde veje videre i? Har du som leder brug for at udvikle dig i nuværende stilling eller måske henimod den næste? Eller er du erhvervspsykolog og ønsker et rum for faglig professionel udvikling i et supervisionsforløb? Professionelle samtaler og supervision er både for dig, der mærker kogepladen brænde og for dig, der løbende ønsker at udvikle dig professionelt.

Læs mere

Vores kunder siger...

Artikler og nyheder

Ny bogudgivelse: “Den interne konsulent”

DEN INTERNE KONSULENT handler om de udfordringer og dilemmaer, der gør sig gældende, når man som konsulent har til opgave…

Lærerværelsets udfordringer; tillidsrepræsentanter på arbejde

Interview med Camilla Raymond i magasinet Gymnasieskolen, 27. september 2019   I takt med nedskæringer og fyringer på landets gymnasier,…

Uformel ledelse hos Rigsadvokaten

Se her hvad tidligere deltagerne tog med sig fra forløbet.

Supervisionsgruppe for erhvervspsykologer | Hold 3, start september 2019

EARLY BIRD RABAT: 10% ved tilmelding senest 30/6 2019! Supervisionen er målrettet arbejdet i organisationer og tager afsæt i deltagernes…

Organisation støtter grønne NGO-projekter

I Organisation mener vi, at vores virksomhed har et ansvar for at forsøge at reducere (og kompensere) for vores CO2-udledning.…

Supervisionsgruppe for erhvervspsykologer | Hold 2, start marts 2019

Vi arbejder ”tæt på praksis”, hvilket betyder at forløbet ud over sagssupervision også omfatter øvelser, erfaringsudveksling og aktionslæring i egen…

Få dine medarbejdere på ret spor

Denne artikel er udgivet på Lederweb den 12.10.2018.  Lars har altid konklusionen, Ulla er begyndt at gå til frokost alene,…

Hvordan lykkes du som intern konsulent?

Hør Michala Schnoor og Morten Jack fra Organisation ApS give et bud på to betingelser for succes som intern konsulent.…

Sæt lup på gruppen

Denne artikel er udgivet på kommunen.dk den 12.04.2018 - https://www.kommunen.dk/kronik/gruppen-under-luppen For at kunne arbejde med gruppens dynamik, er det afgørende, at…

Boglancering af Luppen på Gruppen

https://www.youtube.com/watch?v=0_AabQ0AAGM&t=4s

Procesledelse i Arkitektforeningen

https://www.youtube.com/watch?v=o2P4BtoTjhQ&t=1s

Succesfuld implementering kræver ledelse!

Succesfuld implementering kræver ledelse – fire tilgange og ‘greb’ til implementering Læs artiklen her.

HR: Styrk den strategiske værdiskabelse

Fra serviceleverandør til strategiske partnerskaber. HR chefen Nr.2 2017 udgivet af Dansk HR Strategisk HR handler om meget mere end at…

Facilitering af forandringer – involvering og ejerskab

De 9 principper: 1. Start med et hvorfor 2. Få styr på roller og legitimitet i forandringsprocessen 3. Husk omverdensperspektivet…

En god omgangstone betyder alt for samarbejdet om patienten

150 ledere i HovedOrtoCentret på Rigshospitalet deltog i et storstilet projekt om professionel kommunikation. Den overordnede proces havde tre spor:…

Kreativitet og ledelse går hånd i hånd

Medarbejderne i den kreative branche har ofte også en særlig selvopfattelse, der kan betyde, at de ikke lader sig lede…

360 graders ledelsesevalueringer

“Vurdering af metoden: 360 graders ledelsesevaluering på et hospital” er en artikel fra ‘Ugeskrift for Læger’ (2008). Artiklen er skrevet…

Vores formål

Vi styrker vores kunders forretning ved at udvikle ledelse og samarbejde omkring resultatskabelsen.

Vores indsats tager afsæt i kundens strategi og målsætninger, og vi designer forløb, der har fokus på både konkret handling og forankring af løsninger.

Vi arbejder ikke for men med vores kunder. Vores kunder værdsætter, at vi både kan og vil gå i tæt samarbejde med dem om at designe og gennemføre udviklingsforløb, der matcher netop deres præmisser.